• Economie

  AGRIVERS SECTOR

  Met een omzet van ca. € 4 miljard is de Agrivers sector van groot belang voor Barendrecht.

  Lees meer
 • Economie

  ECONOMIE

  Het gaat economisch goed met Barendrecht en dat moet minimaal zo blijven.

  Lees meer
 • Economie

  GEMEENTELIJKE LASTEN

  De belasting voor eigenaren van een koopwoning (OZB) moet omlaag!

  Lees meer
 • Economie

  LOKAAL BESTUUR

  Een slank, daadkrachtig, transparant en flexibel ambtelijk apparaat dat vraaggericht en klantvriendelijk werkt.

  Lees meer
 • Economie

  ONDERNEMERSCHAP EN ...

  Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en verhogen onze welvaart en moeten, waar mogelijk, gestimuleerd worden.

  Lees meer
 • Economie

  RELATIE ...

  Gericht onderwijs leidt tot werk. De VVD spant zich daarom in op een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

  Lees meer
 • Economie

  WERK EN INKOMEN

  Werk moet lonen: het maakt mensen weer maatschappelijk actief en het creëert een positief zelfbeeld.

  Lees meer
 • Veiligheid

  VEILIGHEID

  Een voorwaarde van vrijheid is veiligheid. Iets wat vanuit jezelf begint.

  Lees meer
 • Veiligheid

  VEILIGHEIDSAFSPRAKEN

  Op gemeenteniveau moeten er 2014 afspraken gemaakt worden over de inzet en beschikbaarheid van mankracht.

  Lees meer
 • Veiligheid

  WIJKVEILIGHEID

  U moet zich in uw wijk veilig voelen: meer blauw op straat, vroege signalering en rechtvaardig en snel aanpakken.

  Lees meer
 • Samenleving

  INTEGRATIE

  De VVD vindt dat integreren betekent dat mensen zich aanpassen, de taal spreken en een bijdrage leveren aan de samenleving.

  Lees meer
 • Samenleving

  JEUGD

  Met verreweg de meeste jongeren in Barendrecht gaat het goed. Het jongerenbeleid moet tot stand komen in overleg met jongeren en g

  Lees meer
 • Samenleving

  ONDERWIJS

  Onderwijs leidt tot zelfstandigheid. Bij de VVD krijgt iedereen de kans om te leren ongeacht zijn leeftijd of achtergrond.

  Lees meer
 • Samenleving

  SAMENLEVING

  Er staat een hoop te gebeuren in de komende vier jaar. Er doen zich kansen voor

  Lees meer
 • Samenleving

  SPORT

  De VVD is voorstander van een helder, transparant en eenduidig beleid over subsidiering en stimulering van sportverenigingen.

  Lees meer
 • Samenleving

  ZONDAGOPENSTELLING

  De vrijheid om zelf je zondag in te vullen is aan u. De gemeente kan via een zondagssluiting een zondagsrust niet afdwingen.

  Lees meer
 • Samenleving

  ZORG/WMO

  De VVD laat niemand vallen maar gaat uit van eigen kracht, iedereen doet mee in onze samenleving.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  AFVALSTOFFEN EN REINIGING

  De VVD is voorstander van het zoveel mogelijk hergebruiken van materialen.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  CULTUUR

  Cultuur staat niet op zichzelf. In Barendrecht heeft een rijk verenigingsleven en veel lokale voorzieningen van hoog niveau.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  DUURZAAMHEID

  De VVD wil duurzaamheid en innovatieve ontwikkelingen stimuleren. Niet door subsidies maar door minder regels en eenvoudiger proce

  Lees meer
 • Leefomgeving

  LEEFOMGEVING

  Barendrecht is prettig wonen in een onstuimige omgeving. De VVD wil verrommeling van de Barendrechtse wijken voorkomen.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  VERKEER EN VERVOER

  Zonder verkeer staat alles stil. De bereikbaarheid van Barendrecht en een goede doorstroming is van groot belang.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  WONEN

  Meer betaalbare (kleinere) woningen voor jongeren, ouderen, starters, ouderen en eenpersoonshuishoudens.

  Lees meer
 • Lokaal bestuur

  Samenwerken niet fuseren

  De VVD verzet zich niet tegen het samenvoegen van gemeenten, maar knokt voor de Barendrechtse identiteit.

  Lees meer