Standpunten

 • © CCO

  #Speerpunten 2018-2022

  Barendrecht Duurzaam en ...

  De Barendrechtse VVD onderschrijft de noodzaak voor het leveren van een bijdrage o het gebied van duurzaamheid en innovatie.

  Lees meer
 • © Jos Wesdijk

  #Speerpunten 2018-2022

  Buitenruimte in topvorm

  De Barendrechtse buitenruimte moet in top vorm komen en blijven

  Lees meer
 • © Jos Wesdijk

  #Speerpunten 2018-2022

  Een bereikbaar Barendrecht

  U moet in Barendrecht lopend, op de fiets, in de auto en met OV veilig en goed op uw plaats van bestemming kunnen komen.

  Lees meer
 • #Speerpunten 2018-2022

  Een veilig Barendrecht

  Voor de VVD staat veiligheid centraal.

  Lees meer
 • © Jos Wesdijk

  #Speerpunten 2018-2022

  Fijn wonen

  De Barendrechtse VVD wil zich inzetten voor een gemeente waar u fijn kunt wonen.

  Lees meer
 • © CCO

  #Speerpunten 2018-2022

  Moderne Overheid

  De Barendrechtse VVD stelt dat de gemeente dienstbaar en modern moet zijn.

  Lees meer
 • © Jos Wesdijk

  #Speerpunten 2018-2022

  Van en voor de mensen

  De Barendrechtse VVD gelooft erin dat de gemeente van en voor de mensen is. We staan voor een tolerante samenleving.

  Lees meer
 • © Jos Wesdijk

  Overige Standpunten

  Cultuur

  Cultuur en kunst zijn van waarde voor de Barendrechtse samenleving. Cultuur staat niet op zichzelf.

  Lees meer
 • Overige Standpunten

  Jongeren

  Met verreweg de meeste jongeren in Barendrecht gaat het goed. Het jongerenbeleid moet tot stand komen in overleg met jongeren.

  Lees meer
 • Overige Standpunten

  Onderwijs

  Onderwijs leidt tot zelfstandigheid. Bij de VVD krijgt iedereen de kans om te leren ongeacht zijn leeftijd of achtergrond.

  Lees meer
 • Overige Standpunten

  Ouderen

  De Barendrechtse VVD is er voorstander van om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

  Lees meer
 • Overige Standpunten

  Sport

  De Barendrechtse VVD vindt Barendrecht een sportdorp. Investeren in sport is een investering in de samenleving.

  Lees meer
 • Overige Standpunten

  Zorg /WMO

  De VVD laat niemand vallen maar gaat uit van eigen kracht, iedereen doet mee in onze samenleving.

  Lees meer
 • Overige Standpunten

  Economie en werk

  Het gaat economisch goed met Barendrecht en dat moet minimaal zo blijven.

  Lees meer
 • Overige Standpunten

  Gemeentelijke Lasten

  De Barendrechtse VVD wil zich inzetten voor zo laag mogelijke gemeentelijke belastingen en heffingen.

  Lees meer
 • Overige Standpunten

  Lokaal bestuur: ...

  De VVD verzet zich niet tegen het samenvoegen van gemeenten, maar knokt voor de Barendrechtse identiteit.

  Lees meer