CULTUUR

Cultuur staat niet op zichzelf. In Barendrecht is sprake van een rijk verenigingsleven en een groot aantal lokale voorzieningen van hoog niveau.

Onder cultuur vallen allerlei cultuuruitingen op het gebied van muziek, film, toneel en kunst. Daarnaast horen daarbij ook het verenigingsleven en allerlei tradities zoals feestdagen en andere evenementen.

De VVD zal waar mogelijk het verenigingsleven en lokale voorzieningenniveau actief blijven ondersteunen. Wij maken ons sterk voor cultuurhistorie. De VVD moedigt initiatieven voor (nieuwe) vormen van cultuuruitoefening en kunstuitingen vanuit de gemeenschap zelf aan. De gemeente heeft hierin samen met de Culturele Raad alleen een voorwaardenscheppende rol.

De VVD vindt het belangrijk dat er in Barendrecht door derden evenementen worden georganiseerd. Voorbeelden als het Zomer- en Winterfeest zijn belangrijke ontmoetingsmomenten voor onze inwoners en kunnen daarnaast een positieve impuls op de lokale economie hebben. Wij willen de dynamiek hiervan versterken door dergelijke evenementen aan minder regels te onderwerpen.

De VVD wil de vergunningverlening voor kleinschalige evenementen afschaffen. Zij wil dat voor evenementen waar minder dan 100 personen aan zullen deelnemen, bijvoorbeeld straatbarbecues, een volledige vergunningsvrijheid wordt ingevoerd. Bij evenementen met een verwachte deelname van 100-250 personen is enkel een meldingsplicht voldoende. Evenementen met verwachte deelname van meer dan 250 personen worden alleen nog vergunning plichtig. Hiermee worden de administratieve lasten voor burgers gereduceerd en de bestuurlijke drukte voor het ambtenarenapparaat teruggebracht.

Om de huidige functie van theater het Kruispunt te kunnen behouden wil de VVD dat het Kruispunt in de periode 2014-2018 commerciƫler gaat werken. Daarmee kunnen de huidige perioden van leegstand met andere activiteiten worden ingevuld, de faciliteiten optimaal worden gebruikt en de rentabiliteit worden verbeterd.