Jongeren

Jongeren zijn de toekomst, daarom is het belangrijk ze een goede en veilige omgeving te bieden waarin ze kunnen opgroeien, recreëren en sporten. Beleid dient dan ook zoveel mogelijk gemaakt te worden in samenspraak met jongeren, zij weten het beste wat ze nodig hebben.

© Jos Wesdijk


·         Het jongerenbeleid moet voor, door en vooral met jongeren vormgegeven worden. De gemeente kan niet altijd weten wat jongeren nodig hebben. De Barendrechtse VVD ondersteunt initiatieven die jongeren zelf oppakken en is voorstander dat de gemeente participeert bij goede initiatieven.  


·         Om jongeren een stem te geven in het beleid van de gemeente is de VVD een voorstander van een jongerenadviesraad. Deze raad vertegenwoordigd de Barendrechtse jongeren. Het beleid moet dan zoveel mogelijk met hen besproken worden. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat jongeren meer betrokken worden bij onze gemeente. Mooi zou zijn als we de jongerenadviesraad en de ouderenraad (WMO-raad) aan elkaar kunnen verbinden.


·         Veel jongeren gaan studeren en verlaten ons mooie dorp, toch zijn er jongeren die graag in Barendrecht willen blijven. Dit is vaak lastig door de hoge huurprijzen en het gebrek aan jongerenwoningen. De VVD geeft de voorkeur aan betaalbare koopwoningen voor jongeren en starters, in plaats van nieuwe en dus duurdere huurwoningen.

 

·         Overlast is een vaak een probleem. Ontmoetingsplaatsen kunnen bijdragen aan het probleem en de oplossing. Een ontmoetingsplaats is een ‘vrijplaats’ waar jongeren zichzelf kunnen zijn. En vrijheid is een groot goed. In vrijheid genieten van de openbare ruimte, kan zolang men geen inbreuk pleegt op de vrijheid van anderen. Overlast is een vorm van inbreuk. De Barendrechtse VVD wil dan ook samen met jongeren zoeken naar creatieve oplossingen. Door mee te doen en mee te denken ontwikkelen jongeren meer zelfvertrouwen, zelfrespect en sociale verantwoordelijkheid. Participatie kan bijdragen aan de morele, emotionele en sociale ontwikkeling. En het probleem, de overlast, kan worden teruggedrongen. Het beter benutten van het jongerencentrum kan een deel van de oplossing zijn. Blijven jongeren, ook na overleg, voor overlast zorgen? Dan wil de Barendrechtse VVD deze jongeren hard aanpakken.


·         In Barendrecht is sprake van bovenmatig gebruik van de voorzieningen voor jeugdzorg ten opzichte van het gemiddelde van Nederland. De VVD wil, om tot een zo effectief mogelijk aanbod te komen, bij de decentralisatie van deze zorg vanuit het Rijk naar de gemeente de toegang tot deze zorg via een poortwachtersfunctie laten lopen om onnodig gebruik te voorkomen