Onderwijs

Onderwijs leidt tot zelfstandigheid. Bij de Barendrechtse VVD krijgt iedereen de kans om te leren ongeacht zijn leeftijd of achtergrond. In het onderwijs wordt de basis voor onze samenleving gelegd. Ook zorgt het ervoor dat er een goede basis wordt gelegd voor een positie op de arbeidsmarkt. Goede prestaties van scholen zijn daarom van groot belang. De gemeente zet haar verbindende kwaliteiten in ter bevordering van de kwaliteit en de effectiviteit van het onderwijs.

© CCO


·         De VVD vindt dat scholen ook de zorg hebben voor de positie van hun school in de wijk en wil dat de besturen van de grote middelbare scholen in Barendrecht schoolveiligheid niet alleen maar binnen hun panden bewaken, maar ook proactief omgaan met het gevaar van bijvoorbeeld verkeersveiligheid bij aankomst plus vertrek van leerlingen en het alcohol- en softdruggebruik van hun leerlingen tijdens of vlak na schooltijd op of rond de school.·          De VVD vindt dat ouders vrij zijn om te bepalen naar welke school hun kind gaat.·         Om de kwaliteit te garanderen dienen scholen te voldoen aan leerlingenaantallen boven de stichtingsnorm en / of opheffingsnorm.·         De VVD wil dat activiteiten, zoals sport en culturele activiteiten, in samenwerking met (maatschappelijke) organisaties vormgegeven wordt, bijvoorbeeld door dit in te voegen in brede scholen of andere multifunctionele accommodaties.·         De VVD stimuleert dat de gemeente kinderopvangorganisaties motiveert om voldoende, kwalitatief toegankelijke voor-, tussen- en naschoolse opvang te creëren, waardoor het voor ouders mogelijk wordt om zich beiden ook met toewijding op hun maatschappelijke carrière te richten.·         De VVD wil dat wordt opgetreden tegen voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd schoolverzuim en accepteert geen schoolverlaters zonder geldige startkwalificatie. Wij staan daarom voor een adequate controle en handhaving van de leerplichtwet. Leerplichtambtenaren werken daarbij voortdurend nauw samen met scholen, ouders en zorgaanbieders om uitval te voorkomen en risicojongeren zo snel mogelijk te signaleren en te helpen.·         De VVD stimuleert het multifunctionele gebruik van scholen en andere maatschappelijke instellingen. Zij accepteert geen leegstand van schoollokalen. Administratieve koppeling van ondertallige scholen aan grotere scholen leidt tot vernietiging van maatschappelijk kapitaal. Wij zijn groot voorstander van het brede school concept.