Lokaal bestuur: Samenwerken niet fuseren

Barendrecht blijft Barendrecht! Ons mooie dorp telt bijna 50.000 inwoners en is in onze ogen sterk genoeg om een eigen gemeente te blijven met een eigen raad en een eigen college van burgemeester en wethouders. Op die manier worden zo optimaal mogelijk de belangen van alle Barendrechters behartigd. Goede ambtelijke ondersteuning is belangrijk. Door ambtelijk de krachten te bundelen met andere gemeenten kan zowel de kwaliteit, weerbaarheid en de efficiëntie versterkt worden. Met een goed werkende BAR-organisatie hebben we de krachten gebundeld en is er geen reden voor een gemeentelijke fusie.

Een zelfstandig Barendrechts bestuur! En een ambtelijk team dat 3 besturen bedient.


Als lokaal bestuur bepalen we de lokale kleur: Barendrecht blijft Barendrecht. Ondersteuning en uitvoering door een ambtelijke organisatie is daarbij onmisbaar. Zonder goede ambtenaren, geen goed bestuur. De BAR-organisatie (het gezamenlijke ambtelijk apparaat van Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard) levert ons veel op:

·         efficiënter werken en inkopen

·         meer expertise, kennis en kunde

·         meer weerbaarheid bij ziekte, verlof en arbeidsmobiliteit 

·         een grotere slagkracht in de regio


Er is dus geen reden om de samenwerking in de BAR-organisatie te eindigen. Uit de BAR organisatie stappen kost ons onnodig belastinggeld. Zowel incidenteel (de uittredingskosten) als structureel (het inleveren van efficiency en kwaliteit). Daarnaast riskeren we een gemeentelijke fusie.


Het is van belang dat we ons wel realiseren dat Barendrecht geen eiland is. De Barendrechtse economie en samenleving staat niet op zichzelf. Samenwerking in de regio, de metropool, de provincie en zelfs de Europese Unie draagt bij aan een sterke ontwikkeling. Het is dan ook belangrijk goede relaties met verschillende actoren te houden ten behoeve van onze gemeente.