ZONDAGOPENSTELLING

De vrijheid om zelf je zondag in te vullen is aan u. De VVD vindt dat een gemeente via een zondagssluiting een zondagsrust niet af kan dwingen.

De VVD wil graag dat ondernemers en winkeliersverenigingen zelf bepalen (op basis van de klandizie er dan wel of niet zou zijn) of ze op zondag open gaan.

Uit recent onderzoek is gebleken dat 55% van de Barendrechters regelmatig op zondag buiten de gemeentegrenzen op zondag boodschappen doet. Dit bestaat gedeeltelijk uit dagelijkse en wekelijkse boodschappen bij de supermarkt en deels uit het recreatief "shoppen". In dit zelfde onderzoek wordt duidelijk dat Barendrechters in vergelijking met andere randgemeenten van Rotterdam méér geld uitgeven op zondag dan anderen.

Het standpunt van de VVD is gebaseerd op de basis gedachte van de partij: het liberalisme. Hierbij gaan we uit van vijf beginselen:

Te beginnen met vrijheid, het is een vrije keuze hoe de zondag in te delen en in deze context welke dag een rustdag is. Eén groep kan niet anderen vanuit haar overtuiging verplichten te rusten, net zo min als de tegenstanders gedwongen kunnen worden te werken op hun rustdag.

Tweede beginsel is verantwoordelijkheid, het is ieders eigen verantwoordelijkheid òf men rust neemt en zo ja, op welk moment of dag. De VVD vindt dat het geen taak van de overheid of een groep is om de een bepaalde rustdag op te leggen.

Verdraagzaamheid is het derde beginsel en in dit geval een belangrijke omdat dit na vrijheid de kern van de discussie is. Mensen die vanuit religieuze of welke overtuiging dan ook op zondag willen rusten moeten verdragen dat er medemensen zijn die de zondag anders invullen en vice versa. Verdraagzaamheid is het cement van een vredige en diverse samenleving.

Het vierde beginsel is Sociale gerechtigheid en gaat over gelijke kansen voor iedereen. Zo kan de zondagsopenstelling werkgelegenheid creëren voor wie op zondag wil werken omdat ze een andere dag in de week als rustdag hebben.

Gelijkwaardigheid is het vijfde beginsel waarin naast de juridische invalshoek ook de economische argumenten bij elkaar komen. Gelijkwaardig wil niet zeggen dat we gelijk zijn maar dat we wel dezelfde rechten en mogelijkheden hebben. In Barendrecht is helaas geen sprake van gelijkwaardigheid omdat een beperkt deel van de winkels wel open mag maar het merendeel niet. Daar komt bij dat veel detaillisten te maken hebben met het internet dat 24/7 open is, maar ook de zondagsopenstelling in de buurgemeenten Rotterdam en Albrandswaard zorgen voor een ongelijke strijd voor de Barendrechtse winkeliers.