AFVALSTOFFEN EN REINIGING

De VVD is voorstander van het zoveel mogelijk hergebruiken van materialen.

Afval bestaat niet maar is nieuwe grondstof

De VVD vindt een schone wijk belangrijk voor de leefbaarheid van de buurt en het welzijn van onze inwoners. Naast de inspanningen die de gemeente daarbij doet vindt de VVD dat ook een beroep gedaan mag worden op de zelfredzaamheid van de bewoners.

De VVD is voorstander van een systeem van afvalscheiding zoals “Afval Loont”; alhoewel de inzameling bij dergelijke systemen hogere kosten met zich meebrengt vloeien deze hogere kosten naar de burger terug via een beloningssysteem (hoe beter men zijn afval scheidt hoe hoger de teruggave).