AGRIVERS SECTOR

Met een omzet van ca. € 4 miljard is de Agrivers sector van groot belang voor Barendrecht.

Het zorgt voor veel werkgelegenheid en levert een aanzienlijke toegevoegde waarde voor de Barendrechtse Economie. Met de toevoeging van Nieuw Reijerwaard aan het bedrijventerrein wordt een extra omzet van € 4 miljard haalbaar en worden circa 3.500 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd. De sector wordt echter geconfronteerd met toenemend ruimtegebrek en moeizame verkeersafwikkeling. Een goede inrichting en ontsluiting van Nieuw-Reijerwaard kan deze problemen oplossen.

Agrivers mainport van Europa (als Unique Selling Point)

Om de Agrivers–sector te versterken steunt de VVD maximaal de realisatie van Nieuw–Reijerwaard. Een goede weging van kansen / risico’s, milieu en kosten tegen de verwachte opbrengsten is daarbij leidend.

Goede verkeersafwikkeling en de efficiënte en duurzame realisatie zijn voor de VVD speerpunten. Om sluipverkeer van vrachtwagens op de Barendrechtse rondweg richting de A 29 te voorkomen is een goede derde ontsluiting van Nieuw Reijerwaard en een oprit A16/A15 voor vrachtverkeer noodzakelijk.

De VVD vindt dat de focus moet komen op Europese ontwikkelingen in de Agrivers-sector (bijv. richting Oost-Europa), gericht op het ontwikkelen van nieuwe vervoerstromen die daarvan een gevolg zijn. Omdat de Agrivers-sector gebonden is aan zo kort mogelijke transporttijden is Slim verbinden van vervoerstromen essentieel.

De VVD vindt actieve participatie van het gemeentebestuur in regionale, landelijke en Europese netwerken van groot belang om tot betere positionering van de Agrivers-sector te komen. Daarbij kan gedacht worden aan de Greenport, Human Capital Agenda en andere platforms.

Onorthodoxe mogelijkheden, met zo nodig Rijks- of Europese ondersteuning in oplossingen van vervoer over water en rail moet daarbij zeker worden betrokken. De VVD wil daarbij onderzoeken welke mogelijkheden de ontwikkeling van de Trans Europese Netwerken (TEN’s) daarvoor bieden.

De VVD ondersteunt actief het initiatief van het bedrijfsleven om te komen tot de oprichting van een Informatie Demonstratie Centrum voor de Agrivers sector. Een dergelijk centrum kan bijdragen aan begrip onder de bevolking van het belang van de sector voor Barendrecht en aan de groei van de werkgelegenheid en biedt ondersteuning aan jongeren bij de het maken van studiekeuze die leidt tot werk.