INTEGRATIE

De VVD vindt dat integreren betekent dat mensen zich aanpassen, de taal spreken en een bijdrage leveren aan de samenleving.

De Barendrechtse samenleving is als gevolg van de suburbane ligging zeer gemêleerd samengesteld qua etnische en culturele achtergronden. De VVD beschouwt dat als een groot goed. Door een gewogen gemeentelijke woningtoewijzing kunnen potentiële negatieve effecten van clustering van etnische groepen worden voorkomen.

Alle inwoners in Barendrecht zijn gelijkwaardig

De VVD vindt dat nieuwkomers zolang zij de taal nog niet beheersen door volwassenen moeten worden ondersteund bij taalproblemen. Zij zijn daar in eerste instantie zelf voor verantwoordelijk. Waar nodig kunnen zij daarbij door de gemeente worden ondersteund.

Het bestuur van de gemeente dient in haar stimulerende functie er voor zorg te dragen dat alle etnische groepen in de Barendrechtse samenleving evenwichtig participeren. Iedereen telt mee en doet mee.