LEEFOMGEVING

Barendrecht is prettig wonen in een onstuimige omgeving. De VVD wil verrommeling van de Barendrechtse wijken voorkomen.

Daarom dient de gemeente hondenpoep, zwerfvuil, vervuiling rondom afvalcontainers, graffiti en ander overlast krachtdadig aan te pakken en vernielingen snel te herstellen. Waar mogelijk worden de kosten hiervan verhaald op de veroorzaker.