LOKAAL BESTUUR

Een slank, daadkrachtig, transparant en flexibel ambtelijk apparaat dat vraaggericht en klantvriendelijk werkt.

De VVD wil een kleine en krachtige overheid

De VVD zet zich in voor een snellere en betere reactie van de zijde van de gemeente op meldingen van de inwoners over onveilige situaties (zoals slecht onderhoud van straten, fiets- en voetpaden en openbaar groen) en andere overlast in hun wijk.

Integriteit staat voorop. De VVD is voor blijvende aandacht op het gebied van de gedragscode voor alle ambtenaren, gemeenteraadsleden en collegeleden van de gemeente en consequente handhaving daarvan.

Leden van gemeenteraadsfractie van de VVD zitten niet alleen in het gemeentehuis. Ieder fractielid krijgt een specifieke taak en/of verantwoordelijkheid. Fractieleden zijn altijd aanspreekbaar.

Er moet een constante focus zijn op verbetering en vernieuwing van de digitale dienstverlening voor inwoners en bedrijven in Barendrecht.