ONDERNEMERSCHAP EN WERKGELEGENHEID

Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en verhogen onze welvaart en moeten, waar mogelijk, gestimuleerd worden.

Ondernemers zijn de motor van onze economie, zonder ondernemers geen werk

De VVD pleit er voor dat alle winkeliers de mogelijkheid krijgen om binnen de grenzen van de Winkeltijdenwet hun winkel op zondag open te stellen.

Garantstellingen die ondernemers moeten storten in het kader van de aanbesteding kunnen worden afgeschaft. Aansprakelijkheidstelling door middel van een overeenkomst is hiervoor een goed alternatief.

De VVD wil met concurrerende grondprijzen de bestaande werkgelegenheid vergroten. Hiermee wordt een van de elementen die ondernemers in ogenschouw nemen bij hun overweging voor vestiging van hun bedrijf positief beïnvloed en ontstaat een betere concurrentiepositie met andere gemeenten waardoor bedrijven eerder voor Barendrecht kiezen.