RELATIE ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT

Gericht onderwijs leidt tot werk. De VVD spant zich daarom in op een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Nederland wordt in diverse sectoren geconfronteerd met een tekort aan geschoolde Nederlandse arbeidskrachten. Dit leidt tot inhuur van buitenlandse arbeid terwijl we aan de andere kant geconfronteerd worden met een toenemende werkeloosheid. 

De VVD stimuleert de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven en richt zich daarbij vooral op de sector Agrivers-logistiek. Het Scheepvaart en Transport College is daarbij een inspirerend voorbeeld.

De VVD zet zich in voor meer stageplaatsen voor leerlingen in de regionale bedrijven, welke gekoppeld zijn aan de Barendrechtse beroepscampus.

Door de recente investering van ca. € 50 miljoen in onderwijsvoorzieningen o.a. in de nieuwbouw op Campus Lagewei en de nieuwbouw van de beroepscampus aan de Dierensteinweg is er een fantastisch onderwijsklimaat en -aanbod ontstaan. Deze omgeving verplicht het onderwijs, de ondernemers en de overheid om tot een passend en innovatief onderwijs aanbod voor onze jeugd te komen.