VEILIGHEIDSAFSPRAKEN

Op gemeenteniveau moeten er 2014 afspraken gemaakt worden over de inzet en beschikbaarheid van mankracht.

De VVD vindt dat de overheid een taak heef