VERKEER EN VERVOER

Zonder verkeer staat alles stil. De bereikbaarheid van Barendrecht en een goede doorstroming is van groot belang.

In Barendrecht moet ruimte zijn voor alle vormen van mobiliteit, waarbij de verkeersveiligheid een permanent punt van aandacht is. Overlast door wegafsluitingen dient door middel van goede, alternatieve routes en (regionale) afstemming zoveel mogelijk worden beperkt.

Zonder verkeer staat alles stil

De VVD vindt dat de ontsluiting van Barendrecht moet worden verbeterd, dit kan door onder meer een betere scheiding van lokaal en doorgaand verkeer.

De verkeersverbindingen tussen Barendrecht-Centrum en Barendrecht-Carnisselande dienen te worden uitgebreid. Zo kan de bussluis onder de A29 voor lokaal verkeer worden opengesteld en zal de Oost-West verbinding voor lokaal verkeer onder het Vaanplein gerealiseerd moeten worden.

De openbaar vervoervoorzieningen tussen Barendrecht-Centrum en Barendrecht-Carnisselande dienen op het huidige niveau te blijven.

De gemeente zorgt voor goede, veilige en doorgaande fietsroutes en voldoende stallingruimten.

De VVD is tegen betaald parkeren of een parkeervergunningstelsel voor personenauto’s, campers en bestelbusjes e.d. in de openbare ruimte.

Openingstijden van openbare parkeergarages moeten worden afgestemd op de behoefte van de omliggende horeca ter voorkoming van parkeerdruk in omliggende wijken.

Het Doormanplein is het historische middelpunt van onze gemeente en een belangrijke locatie om elkaar voortdurend te ontmoeten. Voor een verdere ontwikkeling van deze functie is het noodzakelijk dat het Doormanplein geheel autovrij wordt. Bij het autovrij maken telt de mening van ondernemers en bewoners ter plekke voor de VVD zwaar.

De voorgenomen hoofdontsluiting van het te realiseren natuur- en recreatiegebied “het Buytenland van Rhoon” gaat over Barendrechts grondgebied. De verkeersinfrastructuur is daar nu niet op berekend, dat betekent extra onveiligheid en verkeersoverlast. De VVD vindt dat deze ontsluiting met rijksmiddelen moet worden gefinancierd.