WIJKVEILIGHEID

U moet zich in uw wijk veilig voelen: meer blauw op straat, vroege signalering en rechtvaardig en snel aanpakken.

Naast de harde veiligheid gaat het ook om “subjectieve” veiligheid: zorgen dát u zich veilig voelt. De VVD is daarom ook warm voorstander van de verdere uitrol van het programma “Buurt Bestuurt” zodat burgers zelf prioriteiten kunnen stellen bij de gewenste aanpak. Buurtpreventie en Burger Blauw zijn eveneens initiatieven die daarbij een rol spelen.

Overlast door (jeugdige) veelplegers, winkelcriminaliteit, hangjongeren en loverboys leidt tot veel ergernis en irritatie. Dat moeten we hard aanpakken. De VVD is ook voorstander van het bieden van individuele kansen door via school of werk jongeren terug te laten keren op het rechte pad. Dat doen we door het aanspreken van de ouders van overlastgevers en een goede koppeling van welzijn, sport aan veilig­heid, door probleemgedrag zo vroeg mogelijk te signaleren.

De VVD staat voor “meer blauw op straat”. Wij zijn voorvechters voor meer (wijk)agenten die hun buurt kennen. Wij hebben in de gemeente eigen surveillanten en bijzondere opsporingsambtenaren aangesteld voor het aanpakken van kleinere overtredingen. Deze opsporingsambtenaren dienen vooral ook buiten kantooruren in de wijken actief te zijn.

De VVD accepteert geen overlastgevend gebruik van drugs. Bij overlast of constatering van drugsgebruik in horeca moet de gemeente overgaan tot (tijdelijke) sluiting van de horecagelegenheid.

De burgemeester moet alle instrumenten gebruiken om overlast tegen te gaan, bijvoorbeeld door inzet van gebiedsontzeggingen tegen overlastgevers. Bovendien dient schade ontstaan door criminaliteit te worden verhaald op de daders van deze criminele feiten.

De VVD wil dat Barendrecht coffeeshop vrij blijft en dat hard wordt opgetreden tegen drugskoeriers en handelaren die de Barendrechtse jeugd van softdrugs voorzien. Het opleggen van gebiedsverboden moet daarbij actief worden ingezet.

De VVD gaat door met het stimuleren dat alle woningen ‘inbraakveilig’ gemaakt worden. Dit door het actief sturen op invoering van het Keurmerk Veilig Wonen bij nieuwbouw, maar ook bij bestaande woningbouw. Ook stimuleert de VVD het gebruik van rookmelders en branddekens.

De VVD vindt dat de jaarlijkse Barendrechtse monitor moet worden ingezet als richtlijn voor het bepalen van de inzet op veiligheidsgebied.