2016 het jaar van de ambities.

Dinsdag 10 november 2015, buiten herfst; storm en regen! In de raadzaal lente; positiviteit en fleurigheid. Een optimistische kijk op de nabije toekomst van Barendrecht. In de raadsvergadering van deze dinsdag is de begroting 2016 vastgesteld, dit met grote meerderheid en op één enkel onderdeel na zelfs unaniem.

© arco van der lee

Zowel coalitie als oppositie zijn enthousiast en positief over de begroting die door het college werd  gepresenteerd. Er was dan ook geen storm aan kritiek en amendementen om voorliggende begroting te wijzigen.

 

Ook de VVD was en is verheugd met de begroting. Belangrijke ambities van ons en van onze coalitiepartners hebben een plek gekregen. Investeringen in infrastructuur, met niet in de minste plaats de openstelling van de onderdoorgang A29, zijn nu financieel geregeld. Onderhoud wegen en groen krijgen structureel een extra impuls. En ook voor de culturele sector breekt een nieuwe lente aan.

 

Investeringen kosten geld en de VVD wil niet dat dit gefinancierd wordt uit lastenverhogingen. Ook zodanig interen op reserves, dat mogelijke risico’s en tegenvallers niet opgevangen kunnen worden is voor de VVD niet aan orde. Een storm van extra schulden en zwaardere lasten willen wij voorkomen.

Gelukkig zien we dit ook terug in de begroting. Geen onnodige spaarpotten, scherp begroten en een prima weerstandsvermogen. En niet in de laatste plaats een aantal ombuigingen: oud beleid inruilen voor nieuw beleid. Dit betekent dat er geen lastenstijging voor de Barendrechter nodig is om de ambities te betalen. Sterker nog de korting op de afvalstoffenheffing die de VVD voor 2015 heeft geïnitieerd, blijft ook in 2016 een feit. Daarnaast zal ook de rioolheffing dalen in 2016.

 

Barendrecht een mooi dorp met fantastische voorzieningen. En met voorliggende begroting wordt dat er alleen nog maar beter. Laat de lente van 2016 maar aanbreken!

 

 

Namens de VVD Barendrecht

Matthijs van der Welle