Een Kiss and Ride plaats bij scholen?

De raadsfracties hebben een aantal keren per jaar de gelegenheid om in de rubriek Raad op Straat van de Blik op Barendrecht verslag te doen van hun bespreking van een actueel thema met de inwoners van Barendrecht. Jacinta van Mil-Floor sprak met ouders en de directeur van een basischool.

KISS AND RIDE BIJ SCHOOL

 

1. Ieder jaar in september is er extra aandacht voor veiligheid op weg van en naar school en ook direct rondom scholen. Veel ouders brengen hun kind met de auto naar school, vooral bij slecht weer levert dit dan soms zeer gevaarlijke situaties op. 

Nu kwam bij mij kwam de idee op een Kiss en Ride plaats bij scholen te creëren: alleen ophalen en afzetten van kinderen, dus niet parkeren. Direct bij de ingang dus ook voor heel jonge kinderen geschikt. Doordat het slechts om een of twee parkeerplekken gaat is dit voor school of een vrijwilliger goed te handhaven.

 

2. De VVD vindt veiligheid op alle niveau's erg belangrijk. Een aantal ochtenden hebben wij bij diverse scholen de verkeerssituatie bekeken en gevraagd wat ouders vonden van het idee een (beperkte) Kiss and Ride plek te maken zodat die, in samenwerking met school en vrijwilligers voor de handhaving, zodat de Kiss and Ride plaats ook echt een veilige plek is. De reacties waren overwegend positief, sommigen zeiden er geen behoefte aan te hebben. Ook hebben wij de directeur van OBS De Driehoek het idee voorgelegd. Hij reageerde enthousiast: Als er een Kiss and Ride plaats is moet de handhaving door een vrijwilliger ook gaan lukken! 

 

3. Kiss and Ride is niet nieuw in Barendrecht. Bijvoorbeeld bij De Smitshoek is zo'n gebied. Zonder handhaving zag ik dat er helaas nog steeds op gevaarlijke punten gewoon geparkeerd werd en vlogen kinderen de weg over. Daarom is simpelweg het plaatsen van een bord niet voldoende voor de VVD. Alleen scholen, ouders en gemeente samen kunnen zorgen voor een veilig gebied rondom de scholen.

 

4. De VVD-fractie zal door middel van schriftelijke vragen aan het college informeren of op basis van bijvoorbeeld een convenant meer Kiss and Ride plaatsen gecreëerd kunnen worden. 

Heeft u zelf een idee voor verhoging van veiligheid in uw wijk? Wij horen het graag.

Wilt u contact opnemen met de leden van de VVD-fractie? Op de website van VVD- Barendrecht.nl vindt u alle gegevens.