WINKELS MOGEN VANAF VANDAAG OP ZONDAG ALTIJD OPEN

Het vaststellen van de nieuwe winkeltijdenverordening op 30 juni jl. is de uitkomst van een jarenlang debat in deze raad. Het eerste voorstel van de VVD in Barendrecht voor verruiming van de winkeltijden stamt immers al uit 1996. Sinds die tijd is het de VVD geweest die, in wisselende coalities, de discussie rondom verruiming van de winkeltijden heeft geagendeerd. Voor liberalen is de keuzevrijheid van ondernemers en consumenten een groot goed.

Dat dit een gewogen proces is geweest is ook duidelijk; steeds hebben wij oog gehouden voor een gedeelte van onze inwoners die uit religieuze of principiĆ«le redenen moeite hadden of hebben met openstelling van winkels op zondag. Mede daarom is er gekozen voor een proef tot openstelling van de winkels in het centrum en in Carnisse Veste. In overleg met de gehele raad zijn evaluatiecriteria opgesteld ten einde de resultaten van de proef te wegen. Ook dit proces is dus op democratische wijze doorlopen. 

De VVD is blij met de uitkomsten van de evaluatie en de praktijk tot nu toe: niemand wordt gedwongen open te zijn op zondag of te gaan winkelen. Door openstelling vanaf 12.00 uur wordt rekening gehouden met de kerkgang.

Winkeliers die geopend zijn noemen groei van omzet en werkgelegenheid, en dat is goed voor de Barendrechtse economie. Er wordt nu een einde gemaakt aan de oneerlijke concurrentiepositie. De duidelijkheid die nu wordt gecreĆ«erd is goed voor alle ondernemers. Zij kunnen nu, ev. in onderling overleg kiezen voor de door hen gewenste openstelling of sluiting. En zo hoort het ook: de ondernemer bepaalt zelf zijn koers en draagt daarbij  het risico van het ondernemerschap.  Het is niet aan de overheid daar een rol in te spelen, die bepaalt slechts de kaders.

De VVD is blij dat onze jarenlange inzet op dit dossier geleid heeft tot dit resultaat.

Deze nieuwe winkeltijdenverordening wordt gedragen door een meerderheid van onze inwoners, is het resultaat van een gewogen proces, heft oneerlijke concurrentie op en is goed voor Barendrecht. 

Jacinta van Mil-Floor

Raadslid VVD-Barendrecht