Gemeenten in financiële nood. Maar Barendrecht heeft een sluitende begroting!

Vandaag ( 1 maart) berichtte de NOS dat een derde van de gemeenten in geldnood verkeert. Dat het de gemeentes niet lukt om voor 2021 een sluitende begroting te maken.

In Barendrecht was en is het ook spannend. Ook wij worden geconfronteerd met oplopende kosten binnen bijvoorbeeld de jeugdzorg en bijstand. Daarnaast leefden we in Barendrecht al jaren op een te grote voet, dat werd er in de periode 2014-2018 niet beter op, juist toen  werd simpelweg meer geld uitgegeven dan dat er binnen kwam. Het huishoudboekje was niet op orde.

Jarenlang werd er gebudgetteerd op meevallers, met als resultaat dat de structurele lasten werden gedekt met incidenteel geld, met grepen uit de reserves (potverteren) en met geldleningen. Meer dan 2/3de van onze gemeentelijke bezittingen werden gefinancierd met schuld. De VVD Barendrecht heeft jarenlang gewaarschuwd dat dit een situatie was die niet houdbaar was.

Door de huidige coalitie die is aangetreden in 2018, is het potverteren en meer uitgeven dan erin komt door de gemeente omgebogen naar een degelijk financieel beleid. Dat is heel goed nieuws voor u als Barendrechter. De huidige coalitie en het college heeft een structureel sluitende begroting gemaakt. Inkomsten en uitgaven zijn in balans en langzamerhand kan er weer geld worden gereserveerd voor tegenvallers. Een gezonde financiële huishouding dus, die juist in deze huidige Corona crises haar nut laat zien.

Ondanks dat de oppositie binnen de gemeenteraad haar kritiek uit op het huidige beleid, heeft u als inwoner van Barendrecht gemerkt, dat de voorzieningen voor  sport, cultuur en recreatie op hoog niveau zijn gebleven. Er is niet bezuinigd op het onderhoud van de buitenruime en er wordt serieus geïnvesteerd in veiligheid.

Dit jaar bedroeg de gemiddelde stijging van de gemeentelijke belasting  (OZB) slechts zo’n € 20,-- per gemiddeld huishouden per jaar. Door al die ingrepen en degelijk beleid van de huidige coalitie, is Barendrecht een financieel gezond, veilige en comfortabele gemeente om te kunnen wonen en werken. Dat is iets wat VVD Barendrecht voor u wil behouden en blijft beschermen.

Ook is vorig jaar door het huidige college € 1 miljoen bespaard op afvalverwerking, door het afval binnen de gemeente beter te scheiden. Als die keuze niet was gemaakt, was u door externe kostenverhogingen geconfronteerd met een veel grotere prijsstijging van de afvalstoffenheffing, dan u dit jaar heeft gemerkt.