VVD wil lokaal jeugdhulp optimaal benutten

Corona is een jaar in Nederland. Ook onze jeugd heeft het moeilijk door gebrek aan sociale contacten en Lock-down van school en opleiding. De kans is aannemelijk dat de komende tijd de druk op jeugdhulp en jeugdzorg toeneemt. En dit terwijl er al grote tekorten zijn en de lasten zwaar drukken op de gemeentelijke begroting. De wethouder jeugd is al in gesprek met de minister. Daarnaast is het voor de VVD Barendrecht belangrijk te kijken wat wij zelf in Barendrecht kunnen doen om de kosten te drukken. - Op welke wijze en op welke schaal wordt in Barendrecht gebruik gemaakt van collectieve begeleiding i.p.v. individuele begeleiding in de jeugdzorg? - Ziet de portefeuillehouder mogelijkheden dit uit te breiden zodat meer jeugdigen geholpen kunnen worden? - Bij welk percentage kinderen met lees- en spellingsproblemen wordt in Barendrecht ernstige enkelvoudige dyslexie vastgesteld? - Op welke wijze wordt getoetst/vastgesteld of scholen voldoende hebben gedaan aan extra begeleiding van kinderen met EED? - Deze kinderen worden 1 op 1 begeleid. Is de wethouder bereid te kijken naar de mogelijkheid van duo- begeleiding? Zo nee, waarom niet? - Als een jeugdige een indicatie krijgt voor begeleiding vanuit de jeugdzorg: op welk kwaliteitsniveau gebeurt dit? Ten voorbeeld: 9 zeer goede begeleiding of 7 ruim voldoende begeleiding - Welke prikkels zijn er voor zorgaanbieders om de uitstroom te bevorderen? - Als er een lager kwaliteitsniveau wordt aangeboden, bestaat de mogelijkheid dat ouders op eigen kosten het kwaliteitsniveau verhogen? - Is het in Barendrecht mogelijk met een PGB in te kopen bij ZIN als daar de budgetplafonds zijn bereikt? - Ziet de portefeuillehouder mogelijkheden de toegangscriteria voor Pgb’s te verzwaren? De VVD ziet het onderwijs als een belangrijke pijler in het voor veld van jeugdzorg. Lager schoolverzuim leidt tot minder jeugdhulp. In West-Brabant wordt gewerkt met M@ZL. Deze methode is effectief gebleken. - Is de portefeuillehouder bekend met deze werkwijze? - Is zij bereid deze in Barendrecht in te zetten, ook in het PO?

Daarom hebben wij de portefeuillehouder de volgende vragen gesteld:

- Op welke wijze en op welke schaal wordt in Barendrecht gebruik gemaakt van collectieve begeleiding i.p.v.      individuele begeleiding in de jeugdzorg?

- Ziet de portefeuillehouder mogelijkheden dit uit te breiden zodat meer jeugdigen geholpen kunnen worden?

- Bij welk percentage kinderen met lees- en spellingsproblemen wordt in Barendrecht ernstige enkelvoudige dyslexie vastgesteld?

- Op welke wijze wordt getoetst/vastgesteld of scholen voldoende hebben gedaan aan extra begeleiding van kinderen met EED?

- Deze kinderen worden 1 op 1 begeleid. Is de wethouder bereid te kijken naar de mogelijkheid van duo- begeleiding?  Zo nee, waarom niet?

- Als een jeugdige een indicatie krijgt voor begeleiding vanuit de jeugdzorg: op welk kwaliteitsniveau gebeurt dit? Ten voorbeeld: 9 zeer goede begeleiding of 7 ruim voldoende begeleiding

- Welke prikkels zijn er voor zorgaanbieders om de uitstroom te bevorderen?

- Als er een lager kwaliteitsniveau wordt aangeboden, bestaat de mogelijkheid dat ouders op eigen kosten het kwaliteitsniveau verhogen?

- Is het in Barendrecht mogelijk met een PGB in te kopen bij ZIN als daar de budgetplafonds zijn bereikt?

- Ziet de portefeuillehouder mogelijkheden de toegangscriteria voor Pgb’s te verzwaren?

De VVD ziet het onderwijs als een belangrijke pijler in het voor veld van jeugdzorg. Lager schoolverzuim leidt tot minder jeugdhulp. In West-Brabant wordt gewerkt met M@ZL. Deze methode is effectief gebleken.

- Is de portefeuillehouder bekend met deze werkwijze?

- Is zij bereid deze in Barendrecht in te zetten, ook in het primair onderwijs?