Reactie VVD op tussenevaluatie collegeprogramma

Volgens goed gebruik laat het college halverwege de collegeperiode in een tussenevaluatie zien waar het beleid succesvol is en waar nog een tandje bij moet. De VVD, als onderdeel van de coalitie is tevreden met de ingeslagen weg en de resultaten tot nu toe en wat er nog wordt beoogd te bereiken.

© Matthijs van der Welle

In een grote coalitie is het is samenwerken van groot belang. En dat betekent geven en nemen.

En eerlijk is eerlijk als VVD hebben we het college gesteund door een geringe verhoging van de (woon)lasten toe te laten. Iets wat we eigenlijk niet wilden doen, wat we beloofden om niet te doen. De VVD acht dit echter noodzakelijk om de kwaliteit buitenruimte, de veiligheid en het voorzieningenniveau op peil te houden.

We kunnen de evaluatie niet los zien van de financiĆ«le situatie.  Dit college moest, en moet, al sinds de start vooral structurele ombuigingen realiseren. We gaven in Barendrecht structureel meer geld uit dan er binnen kwam. Voor de VVD is duidelijk dat nu gewerkt wordt aan een financieel huishoudboekje dat in orde is.

De VVD is blij met de structurele investeringen onderhoud buitenruimte, de veiligheid op straat (verkeersveiligheid) en in rondom thuis (leefbaarheid wijken en sociale veiligheid). Daarnaast zien wij het zo ontzettend belangrijke punt te investeren in, en het mogelijk maken van het bouwen van meer woningen.

De coalitiepartijen waren allen tevreden met het gevoerde beleid, ieder benoemde inhoudelijk eigen speerpunten en aandachtspunten. De oppositie beperkte zich helaas tot gal spuwen waardoor verder debat uitbleef.