Werken aan een veiliger Barendrecht

Vanavond (2 februari 2021) heeft de Barendrechtse raadscommissie ruimte gesproken over het plan “INVESTEREN IN VERKEERS- en SOCIALE VEILIGHEID”. Een plan waar de inbreng van de VVD in het coalitieprogramma, verschillende opdrachten vanuit de raad en verschillende beleidsstukken samen komen.

Volgens de Barendrechtse VVD vormt het plan een mooie integrale aanpak van een essentieel veiligheidsvraagstuk: Veilige Wijken. Om de leefbaarheid en veiligheid van wijken te vergroten worden er diverse investeringen voorgesteld ter verbetering van verkeersveiligheid en van sociale veiligheid.  

Het budget is in deze belangrijk. Helaas zitten er namelijk altijd grenzen aan een budget. We zullen dus moeten prioriteren. Dat blijft lastig, prioriteren betekent keuzes maken en als je dan naar de lijst met prioriteiten kijkt, dan vallen er ook altijd zaken op die die lijst niet gehaald hebben.

De VVD kan zich vinden in de voorgestelde investeringsvoorstellen. Deze liggen in lijn met eerdere opdrachten uit moties, beleidsstukken maar ook onze inbreng in het coalitieprogramma. Investeren in:

  • Meer Boa's
  • Uitbreiding vast en mobiel Cameratoezicht
  • ANPR camera’s
  • Investeringen in de aanpak van de meest onveilige verkeerssituaties in wijken*

(*raadpleeg vooral de bijlage voor een specificatie)

 

Al met al een mooi plan, waarmee uitvoering wordt gegeven aan onze ambitie om Barendrecht nog veiliger te maken. Veiligheid op straat en in huis!

Dit ontslaat ons natuurlijk niet van de plicht om te kijken naar oplossingen voor die zaken die nu niet in het plan zijn opgenomen. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan de oversteekplaatsen: Kleine Duiker – Barenbos, de Hockeyvereniging en voetbalvereniging Smitshoek.