Goed op weg! Tussenevaluatie coalitie

Voor de kerst heeft het Barendrechts college een tussenevaluatie gedeeld met Barendrecht. In 2018 sloot de VVD samen met CDA. SGP/ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en D66 een coalitieakkoord. Het college heeft de ambities uit dat akkoord vertaald naar een collegeprogramma, 'Barendrecht toekomstbestendig!’. Nu we over de helft van de bestuursperiode zijn, is het een goed moment om de tussentijdse balans op te maken.

De VVD was bij aanvang van deze periode trots op ons dorp dat we samen vormen. We spraken de ambitie uit dat we na 4 jaar nog steeds trots willen zijn. Daarbij geldt: wat goed is, moet goed blijven. En wat nog beter kan, moet ook beter! In het laatste verkiezingsdebat kwam de vraag “waar mogen we de VVD over 4 jaar op afrekenen?”. De VVD stelde toen: "Op de kwaliteit buitenruimte en op de veiligheid. Daar moeten we in blijven investeren".

De 4 jaar zijn nog niet om, maar hoe staan we er voor? Een aantal concrete punten die wij inbrachten in deze coalitie, in dit college, en daarmee in het programma:

 • Verhogen veiligheidsgevoel, onder andere met boa’s en camera’s. Maar ook aanpak jeugdoverlast,  high impact crimes en ondermijning
 • Verhogen kwaliteit leefomgeving door o.a. beter onderhoud groen en wegen
 • Financieel degelijk beleid: geen lasten verhoging
 • Inzet op meer en breder woningaanbod
 • Aanpak van onveilige verkeerssituaties
 • Realistische en noodzakelijk inzet op duurzaamheid en vereenvoudiging afvalscheiding

In de imposante lijst met resultaten en de bijbehorende evaluatie van dit college, komen deze én meer punten van de VVD terug. Dat is iets om trots op te zijn. De lijst en evaluatie vindt u als de bijlage toegevoegd.


De behaalde resultaten worden nog meer bijzonder, als we ze in de financiële context plaatsen  Dit college moest, en moet, al sinds de start vooral structurele ombuigingen realiseren. We gaven in Barendrecht structureel meer geld uit dan er binnenkomt.

Helaas hebben we als VVD een verhoging van de (woon)lasten niet kunnen tegenhouden. Om de kwaliteit buitenruimte, de veiligheid en het voorzieningenniveau op peil te houden, was een geringe lastenstijging noodzakelijk.


Ondanks de ombuigingen en dankzij de geringe lastenverhoging hebben we weten te investeren in Barendrecht.  In het bijzondere gaat daarbij onze aandacht naar:

 • De buitenruimte piekfijn in orde: het structureel verbeteren van en investeren in onderhoud buitenruimte
 • Veiligheid op straat en in huis: het investeren in sociale veiligheid en leefbaarheid wijken
 • Veiligheid op straat en in huis:  Het investeren in en structureel verbeteren van de verkeersveiligheid
 • Bouwen, Bouwen, Bouwen: het investeren en mogelijk maken van het bouwen van woningen
 • Een financieel huishoudboekje dat op orde is