Algemene beschouwingen: Keuzes voor een begroting in balans

Dinsdagavond 10 november is de begroting 2021 behandeld in de gemeenteraad. Onderstaand kunt u onze bijdrage lezen zoals die is uitgesproken door fractievoorzitter Matthijs van der Welle. Het betreft de algemene Beschouwing VVD Barendrecht Begroting 2021

Voorzitter, Collega’s van de Raad, Barendrechters, College

 

Vandaag wil ik het, namens de VVD, hebben over keuzes maken en over het bewaken van balans. Want in Barendrecht hebben we jaren op te grote voet geleefd. Een huishoudboekje dat niet vol te houden is. Dat moet anders. En dat is lastig, zeker als je een ambitieuze coalitie en college hebt. Je wilt investeren in Barendrecht. Een Barendrecht gereed voor de toekomst. Het kan niet anders dan dat je dan keuzes gaat maken. Wat de VVD betreft nu keuzes gericht op het verbeteren van de balans. 

•             balans tussen uitgaven en inkomsten

•             balans tussen voorzieningen en belastingen

•             balans tussen ombuigingen en lastenverzwaringen

 

Toen ik vorige week mijn dochter het verhaal van Pinokkio voorlas moest ik aan deze begrotingsbehandeling denken.  Want keuzes maken is niet altijd leuk, doet soms pijn. Pinokkio moest kiezen tussen werken aan zijn ontwikkeling, door naar school te gaan, óf spelen in een theater en meegaan naar luilekkerland. Spelen en snoepen in luilekkerland de leuke keuzes. Maar of dit ook de verstandige keuzes waren? En of het goed is voor de lange termijn?

Voor ons ligt een begroting met dekkingsplan waarin duidelijke keuzes gemaakt worden. Gezonde en duurzame keuzes. Niet altijd de leuke keuzes. Niet altijd de luilekkerland keuzes.

De 1e keuze. Inkomsten en uitgaven meer in balans. Een gezondere financiële huishouding. Om dit mogelijk te maken is er ongeveer 4 miljoen bezuinigd. Maar daarmee is de balans nog niet hersteld. Daarom is er ook voor een geringe lastenverzwaring nodig. Voor de eigenaar van een gemiddelde rijtjeswoning ongeveer 2 tot 3 tientjes per jaar. Voor niet woningen een geringe stijging op één van de laagste tarieven in het land. Deze kleine stijging van de lokale belastingen is niet leuk. Voor u en voor de VVD niet. Maar wel nodig en verstandig. Want hier staat iets belangrijks tegenover.

Dat brengt mij op de 2de keuze. De voorzieningen in Barendrecht blijven op peil. De voorzieningen voor sport, voor cultuur, voor recreatie, ze blijven allemaal op niveau. Barendrecht blijft een onverminderd mooi en prettig Barendrecht. Een hoog niveau aan voorzieningen, draagt lasten met zich mee. Lokale lasten die onder de landelijke gemiddeldes liggen. Met een kleine stijging aan deze lasten, houden we deze voorzieningen op niveau. Dat is een mooie balans!

De 3de keuze die gemaakt is om balans in de ombuigingen aan te brengen. Daar snijden waar het echt kan, ook al doet het pijn. Zo wordt er niet bezuinigd op onze buitenruimte, maar worden er juist ombuigingen gedaan daar waar het de bedrijfsvoering betreft en wordt meer inzet gepleegd door het tegengaan van misbruik van voorzieningen.

Juist de leefomgeving die schoon, heel en veilig is, is voor heel Barendrecht belangrijk.  Dit draagt nadrukkelijk bij aan het karakter van onze gemeente. De VVD heeft het in verkiezingsdebatten al aangegeven: wat ons betreft gaan we investeren in de kwaliteit van de buitenruimte en de veiligheid. We mogen concluderen dat bij de start van deze collegeperiode er geïnvesteerd is in onderhoud van de buitenruimte, in speelvoorzieningen én in veiligheid. En nu halverwege, nu we permanente ombuigingen moeten invoeren, blijven deze terreinen gelukkig en terecht buiten schot.  Aan het niveau van onderhoud van de buitenruimte wordt niet getornd en we gaan investeren in sociale Veiligheid en verkeersveiligheid. 

Hier zijn we blij mee. En om het belang voor Barendrecht nogmaals te benadrukken komt de VVD met de volgende moties:

·          De VVD roept het college graag op om voor de voorjaarsnota 2022 te onderzoeken of het verstandig en handig is om een reserve of voorziening aan te leggen om het onderhoud infrastructuur Barendrecht West op te kunnen vangen.

·         De VVD roept het college op om, in hun ambitie om de leefbaarheid van wijken te verbeteren ook te kijken of de aanpak geluidsoverlast door verkeersaso’s mogelijk is.

Barendrecht een aantrekkelijke gemeente waar veel mensen graag willen wonen. Daarom heeft de VVD zich sterk gemaakt en blijven we ons sterk maken voor meer woningen.  De eerste mooie resultaten zijn er. Het blijft belangrijk dat er nog meer woningen komen en we zijn blij dat het ook blijkt te lukken in deze periode en er wordt gewerkt ook na 2022 goede vooruitzichten te creëren.  

Dit investeren in wonen, in de buitenruime en in veiligheid neemt helaas niet weg dat er lastige keuzes gemaakt moeten worden. De gemeentefinanciën staan onder druk. De trend van meer uitgeven dan er binnenkomt moet doorbroken worden. Ons college is niet bij de pakken neer gaan zitten. Met bestuurlijke durf en bestuurlijk aanpakken, stellen ze voor om enerzijds het voorzieningenniveau in Barendrecht hoog te houden. Anderzijds hebben ze de bereidheid gehad om de tering naar de nering te zetten. Vooral door grondig de stofkam door bedrijfsvoering te halen. De trendbreuk eindelijk gerealiseerd.

De VVD wenst de raad, het college en de ambtelijke ondersteuning veel wijsheid, geluk en plezier toe in het nieuwe begrotingsjaar. We wensen een ieder sterkte tijdens deze Corona-crisis. Samen op naar betere tijden!


Als bijlage vind u de inbreng in het tweede termijn. Met daarin een reactie op het betoog vol, met verdraaide feiten, van de heer Van der Linden (evb)