VVD wil geluidsoverlast van verkeers-aso's aanpakken

In een aantal wijken wordt veel geluidsoverlast ervaren van verkeers-aso's. Daarom komt de VVD as. dinsdag 10 november met een motie om te onderzoeken hoe deze overlast verminderd kan worden, wat de kosten van deze aanpak zouden zijn en hoe deze kosten gedekt zouden kunnen worden.

Dinsdag 10 november as. zal de gemeenteraad de begroting en meerjarenraming behandelen. Een belangrijk moment om naar de plannen van het college te kijken en budget toe te kennen voor het komend jaar. In de meerjarenraming wordt vooruit gekeken naar te verwachten kosten en openstaande wensen.

Voor de VVD is de verkeers-en sociale veiligheid in Barendrecht een belangrijk speerpunt. Wij zijn dan ook blij dat het college een plan van aanpak heeft gepresenteerd. Van verschillende kanten krijgen wij signalen over geluidsoverlast door verkeers-aso's.

In dit plan van aanpak verkeers-en sociale veiligheid ontbreekt de aanpak van geluidsoverlast door verkeers-aso's. Daarom verzoeken wij het college te kijken naar de mogelijkheden om dit probleem op te lossen. De motie zal worden ingediend tijdens de begrotingsbehandeling.