Integriteitsdebat handelen fractievoorzitter EVB - de inzet van het roddelcircuit

Tijdens de raadsvergadering (13 oktober) is het vooronderzoek naar aanleiding van een integriteitsmelding inzake het handelen van de fractievoorzitter van de EVB behandeld. Dit vooronderzoek vond plaats in opdracht van de burgemeester. De uitkomsten zijn schokkend.

Gelukkig gebeurt het niet vaak, dat er in de openbaarheid een debat moet plaatsvinden over het integer handelen van een raadslid. Maar als het dan gebeurd is het gelijk heftig. 

 

De aanleiding? Een wethouder en wat raadsleden gaan in juni een drankje drinken bij een lokale horecagelegenheid. Steun aan een lokale ondernemer, in moeilijke tijden. En dat op 1,5 meter afstand van elkaar zoals de horecaondernemer had aangegeven.

De fractievoorzitter van EVB stelt kort daarop schriftelijke vragen, waarin de conclusie al is getrokken “het bestuur overtreed de regels”. Gecombineerd met het stellen van deze vragen, zet de EVB de aanval via de media in. 

Het kan natuurlijk dat een bestuurder van Barendrecht niet integer handelt. Dat je daar het vermoeden van hebt. In die gevallen kun je melding doen bij de burgemeester. Hij heeft de rol “hoeder van de integriteit”. De burgemeester kan dan een onderzoek instellen. En de uitkomsten van dat onderzoek kunnen gedeeld worden met de raad en leiden tot een debat. Kortom om bij het vermoeden van niet integer handelen, kun je als raadslid en als burger er voor zorgen dat er feitenonderzoek komt.


In dit geval liep het anders. De fractievoorzitter van de EVB wilde niet wachten op de burgemeester. Maar nam zelf die rol. Feitenonderzoek? "Doe dat maar achteraf"! moet hij gedacht hebben. We (EVB) gaan eerst beschuldigen en beschadigen. Er is een publieke schandpaal gecreëerd door de heer Van der Linden, namens de EVB, op basis van een verhaal.  Zonder feitenonderzoek en mogelijkheid tot verweer is de publiciteit gezocht ten behoeve van eigen politiek gewin.

Wat de heer Van der Linden heeft gedaan, is gebruik maken van de principes van roddelen. Een verhaal dat niet helemaal, of helemaal niet, waar is, de wereld in slingeren. En vervolgens schade laten ontstaan. Misschien heeft hij de serie “Gossip-girls” gekeken, of ervaringen opgedaan op de middelbare school. Stel dat buurman Piet tegen Klaas vertelt dat hij buurman Gerrit een fiets heeft zien stelen. En Klaas besluit dat te delen op social-media en in de krant. Zonder eerst de feiten te checken, zonder vraag aan Gerrit of het verhaal klopt en zonder Buurman Klaas te vertellen dat hij daar officieel melding van kan maken. En nu wordt Gerrit openlijk en publiekelijk beschuldigd van het stelen van een fiets. Wat doet dat met het vertrouwen van de werkgever van Gerrit, van de familie en vrienden van Gerrit en met het vertrouwen onderling in de wijk?

 

Naar bovenstaand handelen is dus onafhankelijk onderzoek gedaan. En het rapport is glashelder (https://bit.ly/3kfOb6H) . Er is kwalijk, er is niet integer, gehandeld door de fractievoorzitter van de EVB.

De VVD betreurt het zeer dat door de afwijkende en bewuste handelswijze van de heer Van der Linden, het onderlinge vertrouwen, het vertrouwen van onze inwoners in het bestuur en het vertrouwen van een ondernemer zijn geschaad. Een gekozen raadslid tekent voor zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en de gedragscode. Dit alles om het bestuur van Barendrecht zo goed mogelijk te dienen.

De VVD diende dan ook een motie van treurnis in over dit handelen. De gemeenteraad was duidelijk; de motie werd aanvaard! 


Bijgevoegd de VVD-betogen inzake raadsdebat integriteitsmelding