Begroting Barendrecht 2021: Gezonde keuzes maken

Een artikel over de Barendrechts begroting voor 2021 en verder. Over een trend die eindelijk doorbroken wordt: niet langer leven op een te grote voet

In Barendrecht leven we al jaren op een te grote voet, we geven simpel weg meer geld uit dan dat er binnenkomt. Het huishoudboekje is niet op orde. Jaren hebben we gewacht op meevallers, met als resultaat dat we structurele lasten dekken met incidenteel geld, met grepen uit de reserves en met geleend geld. Meer dan 2/3de van onze bezittingen financieren we met schuld. En de spaarpotten raken leger en leger. Een boodschap die u al een aantal jaar op rij van ons hoort.

Maar er is goed nieuws, de trend is doorbroken. Het college, dat bij de start van hun werk in 2018 al werd geconfronteerd met bezuinigingsopgaven, heeft de handschoen opgepakt. Ze presenteren een structureel sluitende begroting. Inkomsten en uitgaven meer in balans. Een gezondere financiële huishouding.

 

Om dit mogelijk te maken moest er ongeveer 4 miljoen bezuinigd worden. Als snel ontstaat dan de angst dat voorzieningen verdwijnen en belastingen exceptioneel stijgen. Een angst die door sommigen graag gevoed wordt, een beeld dat graag geschapen wordt.

De realiteit ligt anders. Gelukkig! De voorzieningen blijven op niveau, we hebben geen teruggang. En de lokale belastingen stijgen niet enorm.

 

Ja de lokale belastingen zullen wel iets stijgen. De OZB-tarieven voor woningeigenaren worden bevroren. Dat betekent dat de belasting iets stijgt, als gevolg van de waardestijgingen van de woningen. Voor een woning van €320.000 komt dit neer op €20 euro stijging voor een heel jaar. De tarieven voor niet woningen stijgen iets. Barendrecht hanteert hier echter nog steeds tarieven ver onder het landelijk gemiddelde. Dit terwijl ons voorzieningenniveau heel hoog is.

 

Deze geringe stijging van de lokale belastingen is niet leuk. Zeker voor de VVD niet. Maar hier staan wel heel belangrijke zaken tegenover. De voorzieningen voor sport, voor cultuur, voor recreatie, ze blijven allemaal op niveau. We bezuinigingen niet op het onderhoud van de buitenruime en we gaan investeren in veiligheid. Barendrecht blijft een onverminderd mooi en prettig Barendrecht.

 

We bezuinigen wél op de bedrijfsvoering. Uitgangspunt: een efficiënte overheid.  We gaan aan de slag met kostendekkende tarieven: de gebruiker betaald. Denk bijvoorbeeld aan huurprijzen van gemeentelijke gebouwen die de kosten dekken. En misbruik van sociale voorzieningen gaan we tegen!

 

Bezuinigen is niet leuk. Bezuinigen doet pijn. Minder kunnen investeren in plannen voor de toekomst is niet gemakkelijk. Maar het is een topprestatie dat in Barendrecht zo’n belangrijke trendbreuk wordt gerealiseerd. Uitgaven en inkomsten meer in balans. Zonder verlies aan voorzieningen en zonder exceptionele belastingverhogingen.