VVD stelt vragen over uitbreiding terrassen en exit-strategie

Nu de verspreidingsgraad van het COVID 19 virus voldoende laag is om een terugkeer naar een meer “ gewone” dagelijkse maatschappij mogelijk te maken, rijst de vraag in hoeverre de gemeente nagedacht heeft over een exit-strategie en de stappen die nodig zijn om in de nieuwe 1,5 meter maatschappij veilig te kunnen werken en recreëren.

De behoefte meer naar buiten te gaan en elkaar ( op afstand) te kunnen ontmoeten is ontzettend groot. Toch moet ook de veiligheid van ieders gezondheid zoveel mogelijk in het oog worden gehouden.
Het is belangrijk dat alle mogelijkheden zo goed mogelijk worden benut. Daarom is de VVD voornemens bij de eerstkomende raadsvergadering in juni te komen middels een motie het college op te roepen pro-actief met organisaties en ondernemers te zoeken naar mogelijkheden om 1,5 meter-proof open te kunnen gaan. Wij denken daarbij ook aan het bespreekbaar maken van tijdelijke ontheffingen voor grotere terrassen ( Doorman, Havenhoofd), nieuwe terraslocaties aanwijzen, het aanbrengen van luifels, uitgifte-luiken, tenten, schermen, looproute, mobiele barren, ect.
Vooruitlopend daarop stellen wij schriftelijke vragen.