Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema. Elke week worden we ermee geconfronteerd. Op positieve wijze met goede oplossingen en pilots voor problemen. Maar ook nog steeds met schokkende voorbeelden. Het gedrag van weggebruikers is hierbij vaak essentieel.

© CC0 Creative Commons


Nu de zomervakantie achter ons ligt, neemt de verkeersdrukte weer snel toe.  Kinderen gaan van en naar school en ook het woon-werkverkeer is weer volop op gang. 

Onlangs is de raad ge├»nformeerd door het college over de uitkomsten van het onderzoek naar snelheid beperkende maatregelen in 30 km zones. Dit betreffen fysieke maatregelen. Doel is om te zorgen dat de weggebruiker minder hard gaat of kan rijden. 


Maar bij verkeer speelt het gedrag van de deelnemer een hele grote rol. Fysieke maatregelen zijn niet afdoende, als het gedrag van de weggebruikers niet wordt aangepast. Naast de fysieke maatregelen moet dus worden ingezet op gedragsverandering. Na de zomer verschenen er twee berichten die onze nieuwsgierigheid opwekte


  • Een bericht over een succesvol experiment in Rotterdam om op relatief simpele en goedkope wijze het gedrag van weggebruikers te be├»nvloeden ('Roep boe tegen spookfietsers'). Hiermee is succesvol het aantal spookrijders (fiets) op de Erasmusbrug teruggedrongen.

  • Een onderzoek van RTL en de Rijksuniversiteit Groningen naar verkeersveiligheid rond scholen. Dat onderzoek bevestigd dat verkeersveiligheid rond scholen nog steeds te wensen overlaat. Het gedrag van zowel ouders, als kinderen draagt bij aan onveilige situaties.Naar aanleiding hiervan hebben we het college schriftelijke vragen gesteld. Doel van de vragen is om naast de aangekondigde fysieke maatregelen, ook in te zetten op communicatie en gedragsverandering. (De vragen zijn bijgevoegd).

We borduren daarmee voort op de speerpunten van de Barendrechtse VVD:


https://barendrecht.vvd.nl/standpunten/5032/een-bereikbaar-barendrecht