AAN DE SLAG

Het coalitie akkoord is gesloten. De wethouders zijn benoemd. Na een drukke, leuke en rumoerige tijd van campagne, verkiezingen, onderhandelen en formeren; kunnen we eindelijk met nieuwe energie aan de slag met en voor Barendrecht.

De coalitie en het akkoord

De basis van zowel de coalitie (van CDA, SGP-CU, VVD, PvdA, GroenLinks en D66) als het akkoord wordt gevormd door:

-  De wil om het goede voor Barendrecht te bereiken, met specifieke aandacht voor de lokale thema’s

- Wederzijds vertrouwen, respect en collegialiteit

- De wens om tot een positief bestuur van Barendrecht te komen

- De wens om de bestuurlijke banden in de regio aan te halen

- Ruimte voor de verschillende partij identiteiten : EENHEID IN VERSCHEIDENHEID!

 

Wat we als VVD in het akkoord hebben ingebracht is het volgende:

Leven, wonen, werken en ontspannen in Barendrecht en dat op een manier waarop iedereen dat zelf graag wil. Met respect voor en vertrouwen in elkaar. Het gemeentebestuur schept voorwaarden en neemt maatregelen voor een goed, mooi, duurzaam en veilig leefklimaat; waarin iedereen mee mag doen. Van Barendrechters wordt zoveel mogelijk zelfstandigheid en verantwoordelijkheid verwacht. En hen wordt ruimte voor initiatief en ondernemend gedrag geboden. Wij hebben vertrouwen in u als individuele Barendrechters en maatschappelijke instellingen én in de kracht van de samenleving die wij gezamenlijk vormen.

Wij zijn trots op ons dorp dat we samen vormen. Dat willen we over 4 jaar nog steeds zijn. Daarbij geldt: wat goed is, moet goed blijven. En wat nog beter kan, moet ook beter!

 

Het akkoord geeft het nieuwe college onder andere opdrachten tot:

o   Verhogen veiligheid, onder andere met boa’s en camera’s. maar ook aanpak jeugdoverlast

o   Verhogen kwaliteit leefomgeving door o.a. beter onderhoud groen en wegen

o   Meer waardering van vrijwilligers en mantelzorgers

o   Financieel degelijk beleid: geen lasten verhoging

o   Inzet op meer en breder woningaanbod

o   Betere spreiding en mogelijkheden tot ontspannen en recreëren: meer aandacht voor Carnisselande en aanpak oude dorpskern

o   Meer aandacht en ruimte voor ondernemen en ondernemers

o   Aanpak van onveilige verkeerssituaties

o   Realistische en noodzakelijk inzet op duurzaamheid en vereenvoudiging afvalscheiding

o   Betere dienstverlening aan Barendrechters

 

Het college en de fractie

De VVD-fractie heeft Cees Schaap als wethouder naar voren geschoven. Cees is een echte Barendrechter en liberaal. Hij heeft een lange staat van dienst en veel ervaring. Zijn persoonlijkheid én zijn kennis van veiligheid, organisaties , bedrijfsvoering en dienstverlening maken hem een goed bestuurder voor Barendrecht.

Jannie Schaap, de vrouw van Cees, was sinds 21 maart 2018 een gewaardeerd raadslid. Nu Cees is benoemd tot wethouder heeft zij besloten zich terug te trekken uit haar functie. Het is bij wet  toegestaan dat man en vrouw in de Gemeenteraad/ College zitting  nemen . Juist daarom is dit een weloverwogen besluit om het bestuur van Barendrecht zo zuiver en transparant mogelijk te houden.

Voor Jannie is dit een moeilijk en niet lichtvaardig besluit. Zij bedankt alle kiezers die op haar gestemd hebben.

 

De plek van Jannie Schaap is ingenomen door het reeds ervaren raadslid: Jacinta Floor. De fractie bestaat verder uit Matthijs van der Welle (fractievoorzitter) en Simon Kelder.