Barendrechtse VVD inzake openbare informatieronde coalitievorming

Maandag 26 april heeft de Barendrechtse VVD te kennen gegeven wat de uitslag voor ons betekent. We hebben aangeven dat de Barendrechtse VVD niet alleen met EVB in een coalitie zal stappen dat de Barendrechtse VVD een minderheidscoalitie met alleen EVB niet zal steunen. Dit zijn echter niet de enige twee opties. Voor het verkennen van de andere opties hebben we de afgelopen dagen de tijd genomen.

© Jos Wesdijk

Graag maakt de Barendrechtse VVD van deze gelegenheid gebruik om terug te koppelen hoe wij de bestuurlijke toekomst zien. Een openbare informatie ronde. op basis van de vragen uit het voorstel van dhr. Van der Linden:

          Welke coalitie is de meest voor de hand liggende combinatie?

          Is de partij bereid deel te nemen aan een college, onder welke voorwaarden?

          Met welke partijen wil men absoluut niet in een college?

 

Wat de Barendrechtse VVD betreft moet een coalitie gevormd worden op basis van een aantal pijlers:

·         Op inhoud: er moet een logische samenwerking zijn op basis van inhoud

·         Op gevoel en relatie: er moet chemie, echte wil tot samenwerken en gelijkwaardigheid en balans zijn

·         En natuurlijk de verkiezingsuitslag: de coalitie moet op een breed draagvlak in de samenleving kunnen rekenen.

In de campagnes worden tegenstellingen uitvergroot. Ook in raadsdebatten, commissievergadering en publicaties gebeurd dit.  Menigmaal hebben we media en sommige bestuurders horen roepen dat er meer vuurwerk moest zitten in de debatten. Dat er geen theekransjes gehouden mogen worden. Wat betreft de Barendrechtse VVD mogen en moeten we inderdaad hard zijn op de inhoud, juist ook om de tegenstellingen uit te vergroten. Dit moet echter gepaard gaan met respect voor de persoon, de partij en de kiezers van die partij. Voorzitter politiek en bestuur gaat niet om sensatie en stoere woorden, maar om goed bestuur. Om doen! Om het beste voor Barendrecht. En voorzitter Barendrecht is een mooi en fijn dorp. Mede door de input en het harden werken van alle partijen in Barendrecht.

Dit zien we ook terug in de inhoud van alle programma’s. De programma’s laten zien dat elke Barendrechtse partij het goed voor heeft met Barendrecht. Dat we echte Barendrechtse partijen zijn met echte Barendrechtse programma’s. Aan de inhoud zal het niet liggen. Sterker nog er zijn bijna geen grote verschillen, er zijn juist tal van kansen om samen te werken in het belang van Barendrecht. In vergelijking met andere programma’s blijven, wat ons betreft, de Barendrechtse VVD thema’s dan ook fier over eind. Dit zijn thema’s waar we ons de komende vier jaar weer hard voor zullen maken.

De grootste knelpunten op inhoud zijn er tav het programma van de EvB. Ik noem de kijk op de ambtelijke organisatie (BAR), nieuw Reijerwaard en het buitenzwembad. Allemaal belangrijke items voor de nabije toekomst.

Voorzitter, naast inhoud gaat het ook om gevoel en relatie. Barendrechters hebben recht op een stabiel bestuur. Een bestuur dat in balans is. En een bestuur met de wil om écht samen te werken. Vertrouwen, begrip, respect en open communiceren zijn dan heel belangrijk. De Barendrechtse VVD heeft dit de afgelopen jaren bij alle partijen ervaren. De relatie met één partij vormt hierop helaas een uitzondering. Onze ervaring met de bestuursstijl en samenwerkingsstijl van EvB is met regelmaat een nare ervaring. Geen incidenten, maar meer structureel. Het gaat hierbij niet om de mensen en zeker niet om de nieuwe raadsleden. We hebben juist alle vertrouwen in een goede samenwerking met de grote groep nieuwe fractieleden van de EvB, die nog niet belast zijn met politiek gekonkel. Het gaat ons juist om de algemene bestuursstijl en leiderschapsstijl. Dit hebben wij ervaren als coalitiepartner en als oppositiepartij. Maar dit zien wij ook terugkomen in het algemeen. De ruzies en rechtszaken met Barendrechters die een andere opvatting hebben. De ruzies met buurgemeenten en in gemeenschappelijke regelingen. En de politieke aanval op de ambtelijke organisatie en het handelen binnen Nieuw Reijerwaard.

Dit beeld wordt nogmaals bevestigd in de wijze van communiceren via de media en tijdens de campagne. Met halve waarheden en hele leugens worden niet alleen inhoud geschoffeerd, maar ook partijen, politieke personen en zelfs Barendrechters. Een alleen recht, een monopoly, wordt er gelegd op successen en minder positieve zaken worden afgewenteld op anderen.

We hebben dit 4 jaar lang ervaren als dat de EvB op zoek is naar trouwe kritiekloze volgelingen en niet naar serieuze gelijkwaardige samenwerkingspartners. De dreigingen “als je dit zegt of doet gooien we je uit de coalitie” zijn niet op twee handen te tellen. En het gunnen van successen aan andere partijen lijkt geen optie.

 

We sluiten geen enkele partij uit, we sluiten geen enkele kiezer uit. Want hoewel we spreken van verliezers en winnaars, kunnen we ook stellen dat elke partij die een zetel haalt een winnaar is. De Barendrechtse VVD is bereid deel te nemen aan een college. Want wie mee doet aan verkiezingen, moet ook bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen. Echter dit doen wij niet ten kosten van alles en alleen als het college uit minimaal drie partijen staat.  De meest voor de hand liggende combinatie wat de Barendrechtse VVD betreft is gelegen in onze wens voor Barendrecht. We wensen Barendrecht een breed gedragen programma en bestuur toe. Een positief en open bestuur. Niet het uitsluiten, maar het samenwerken met en voor Barendrecht staat voorop. Gezien de inhoud van de programma’s, de benodigde relatie en chemie en de zojuist uitgesproken wens, is onze eerste voorkeur om te onderzoeken of een brede coalitie van de zes partijen, het CDA, de SGP-CU, GL, PvdA, D66 en  VVD mogelijk is. We doen daarbij de oproep tot een open programma op hoofdlijnen, waarin heel Barendrecht kan meedoen! De kiezers van geen enkele partij mogen genegeerd worden.

 

Tweede termijn:

De Barendrechtse VVD neemt daarbij verantwoordelijkheid voor ons eigen standpunt en hetgeen we vandaag gezegd hebben. Het gaat om de relatie tussen die twee partijen. Deze is ernstig geschaad. Gezien de bijdrage van de EvB en de Barendrechtse VVD constateren wij dat een samenwerking tussen onze twee partijen het minst waarschijnlijk is. Dat kan maar duidelijk zijn.

De VVD loopt echter niet weg voor verantwoordelijkheid. En we constateren dat de overige partijen een samenwerking met EvB ook niet waarschijnlijk achten én dat de overige partijen ons wel als potentiële partner zien. Wat ons betreft gaan we die optie dan ook verkennen.