Afscheidscolumn Niet Remmen maar Sturen

Na twaalf jaar raadslidmaatschap een laatste metaforische column over autosport en lokale politiek: Als liefhebber van autosport bezocht ik verschillende malen de 24 uurs race van Le Mans. {Geen Halbe maar Echt gebeurd ;-). } Met een team gedurende lange tijd met hoge snelheden het uiterste van mens en machine vragen is een mooie metafoor voor het besturen van Barendrecht. Het gaat in beide situaties immers om snelheid van handelen en betrouwbaarheid gedurende een langere periode.

© VVD

De VVD gebruikte een aantal verkiezingscampagnes geleden puntige one liner’s. Mijn NIET REMMEN MAAR STUREN  was daar één van.  Na twaalf jaar kijk ik terug op de effecten daarvan. Met name in de laatste raadsperiode is met de komst van twee EVB wethouders in het college het door mij nagestreefde NIET REMMEN MAAR STUREN bestuur volkomen verdwenen. EVB wethouders die, in weerwil van hun eigen programma, maar namens de gehele raad dagelijks bestuurder of algemeen bestuurder worden van zowel de BAR organisatie als Nieuw Reijerwaard. Dat was vragen om problemen en die kregen we ook! Twee objectieve onderzoeken toonden aan dat de Barendrechtse EVB wethouders in de relatie met hun BAR bestuurders meer remden dan stuurden. En daarmee verzuimden zij het optimale resultaat voor Barendrecht binnen te halen.

EVB wethouders die op concrete vragen in de raad in de ene vergadering bevestigen dat de BAR samenwerking een goede zaak is en in een volgende vergadering zonder onderbouwing ("Wij denken dat!") formuleren dat de Wijkteams door Barendrecht georganiseerd beter af zouden zijn. 

Ook in andere tastbare dossiers zien we stevige remingrepen als een verwacht resultaat niet “direct” gerealiseerd kan worden dan kiezen de EVB wethouders steeds de confrontatie (Spoorlaan, Doormanplein, ‘t Vlak, doorsteek ReMAX, ‘t Trefpunt) daarmee remmen ze ontwikkelingen en verstoren de relatie met direct betrokkenen voor langere tijd. Deze vorm van besturen lijkt dapper, principieel en consequent maar blijkt volstrekt ineffectief. Een hoge eindklassering na 24 uur kun je in Le Mans dan ook vergeten!

Maar zien de toeschouwers (de Barendrechtse kiezers) dat ook?  De EVB bestuurstijl ziet er spectaculair uit: uitremmen, doorschieten, spins en stofwolken.  Maar volgens mij bereik je daarmee niet het beste voor Barendrecht.  Aan u de keus op 21 maart.