Zijn extra bruistabletten nodig voor het bruisend Kruispunt?

Tijdens de begrotingsbehandeling gemeente Barendrecht, op 7 november 2017, is de VVD motie “(tussentijdse) evaluatie exploitatie Bruisend Kruispunt” aangenomen. Hiermee geven we onder andere de opdracht om eind 2017 met een tussentijdse evaluatie te komen aangaande de investering en de businesscase. Reden om deze motie in te dienen waren en is de zorg rond de financiële situatie Kruispunt. Een sluitende exploitatie ontbreekt. Het in stand houden van het maatschappelijk belangrijke Kruispunt en het verder ontwikkelen is gebaat bij een sluitende exploitatie. Willen we als gemeenteraad tijdig bij kunnen sturen, dan is transparantie noodzaak.

© CCO

Eind 2017 hebben we de tussentijdse evaluatie mogen ontvangen. De evaluatie is openbaar, het financiële deel van de businesscase is dat niet. Dat maakt het vergelijk in een openbaar artikel lastig. Wel kan gesteld worden dat de evaluatie een aantal opvallende zaken aan het licht brengt.

·         De begrippen transparantie en eenduidigheid in cijfers zijn blijkbaar op meerdere manieren te interpreteren. Zo toont de evaluatie inkomsten die niet behoren  tot en geen onderdeel zijn van het exploitatie-model. Terwijl er aan de andere kant juist kosten ontbreken. Zowel incidentele als structurele kosten. De evaluatie stelt niet dat met de investering in het Kruispunt er ook vroegtijdig onderdelen zijn afgeschreven, die de economische houdbaarheidsdatum nog lang niet hebben overschreden. Met andere woorden er zijn zaken vervangen, die nog niet vervangen hadden hoeven te worden. Opvallender nog is het ontbreken van de “subsidie”-stromen. De huurinkomsten van gemeente staan keurig weergegeven, maar de subsidies die daar tegenover staan niet. De evaluatie schort aan transparantie en duidelijkheid.

·         Een belangrijke partner in het Kruispunt is de horecaondernemer. Naast het betalen van huur, is het ook noodzakelijk dat deze ondernemer de gemiste inkomsten van het theater goedmaakt. Voorheen had het theater immers de inkomsten uit de horeca. Over dat laatste wordt in de evaluatie geheel niet gesproken (in de businesscase echter wel). Maar ook blijkt dat de geraamde huurinkomsten niet realistisch zijn.

Een bruisend Kruispunt dient het belang van Barendrecht. Een culturele hotspot en een fantastisch ontmoetingscentrum. De zorgen, van de meerderheid van de raad, die er zijn rond de financiële haalbaarheid van Het Kruispunt, blijken terecht. Terwijl de echte transparantie en duidelijkheid hierover ontbreekt.  Misschien is een extra bruistablet wel noodzakelijk. Wat betreft VVD Barendrecht zoeken we in 2018 naar oplossingen, zodat het succes dat Het Kruispunt is, ook een succes kan blijven.