Barendrecht zonder BAR: verhoging OZB met 30%

In de lokale en nieuwe media wordt veel over de samenwerking met Albrandswaard en Ridderkerk gedeeld. Met het politiek maken van de ambtelijke samenwerking komen inhoud en feiten onvoldoende voor het voetlicht en staat vooral de profilering naar onze kiezers voorop. In de rubriek Hart van de Raad plaatste de VVD het volgende artikel.

© vvd

Barendrecht kent géén politieke partij die vindt dat de gemeente Barendrecht moet samengevoegd met buurgemeenten tot bijvoorbeeld een gemeente “Midden IJsselmonde”. De bestuurlijke autonomie staat in Barendrecht niet ter discussie. Juist de keuze voor de ambtelijke samenwerking BAR zorgt ervoor dat onze dienstverlening aan onze inwoners op een goed kwaliteitsniveau blijft tegen redelijke kosten.

Het onlangs gepresenteerde Berenschot onderzoek, dat op instigatie van de EVB  bij de collegevorming 2016-2018 is overeengekomen, toont het gelijk van de keuze voor BAR glashard aan.

Zonder de besparingen die BAR, zowel structureel als incidenteel, oplevert moet de Onroerendzaakbelasting OZB met 30% omhoog.  Reken maar mee €25 miljoen per jaar betaalt Barendrecht voor de BAR inzet. BAR realiseert een bezuiniging van 10% per jaar dat is  €2,5 miljoen. Aan OZB innen we nu per jaar € 7,5 miljoen dat moet zonder BAR dus naar € 10 miljoen.

Er gaat volgens Berenschot bij BAR ook iets niet goed: in het bestuur van BAR werken de drie colleges niet goed samen. De EVB wethouders uiten voortdurend hun afkeer van samenwerking in BAR.  Dat helpt samenwerken in BAR niet. 20 van de 29 leden in de gemeenteraad vinden BAR een goede zaak. Wethouders dienen dat raadstandpunt uit te dragen. En niets anders.