Een warme eindejaarsgroet

De kerstdagen staan voor de deur en over een kleine twee weken is het 2018. Een mooie traditie tijdens deze dagen, is dat werkgevers hun waardering uitspreken naar medewerkers.

Dit is de laatste jaarwisseling van de raad in deze samenstelling. Dat betekent dat er alweer bijna 4 jaar van besturen opzit. In die 4 jaar hebben we als Barendrechts bestuur veel gevraagd van onze ambtenaren. Het uitvoeringsorgaan. De uitvoering van twee collegeprogramma’s, het realiseren van grote projecten (zoals de Onderdoorgang A29 en Het Kruispunt), er zijn diverse moties en amendementen uitgevoerd én vele vragen (schriftelijk en mondeling) zijn adequaat behandeld.

Én wat dacht u van de reguliere werkzaamheden van onze wijkteams, de dienstverlening (online en aan de balie), het schoon houden van Barendrecht en recent nog het sneeuwvrij maken van de straten en fietspaden.

Kortom het beleid dat wij als bestuur van Barendrecht bepalen, wordt adequaat vormgegeven en uitgevoerd door onze ambtenaren. De uitvoering van het Barendrechts beleid, maakt dat Barendrecht echt Barendrecht is gebleven. Ook de afgelopen 4 jaar. Zonder de BAR-organisatie hadden onze Barendrechts ideeën, wensen en beleidsdoelen nooit allemaal verwezenlijkt kunnen worden.

We spreken in deze tijd dan ook graag onze waardering uit voor het vele en goede werk van onze ambtenaren. Het is een fijne samenwerking en we hebben vertrouwen in jullie en de BAR-organisatie.

Om deze boodschap kracht bij te zetten heeft de VVD Barendrecht vanavond een motie ingediend. Een motie waarmee we de griffie vragen om een warme en welgemeende eindejaarsgroet te verspreiden onder alle medewerkers van de BAR-organisatie. Een woord van vertrouwen en een dankwoord met betrekking tot de samenwerking en het goede werk.


Hartelijke groet


De VVD-fractie