De grens is bereikt. Er zijn ook in de politiek grenzen.

In de raadsvergadering van 31 oktober stapte de VVD fractie op en verliet de vergadering bij de behandeling van EVB motie over veiligheid. Met dit vertrek werd een signaal afgegeven richting alle raadsfracties over het onacceptabele gedrag van de EVB. D66, PvdA en GroenLinks verlieten met de VVD de raad. Wat was er dan zo onacceptabel?

Voor de VVD is het thema veiligheid sinds jaren een hoofdthema. De VVD nam in aanloop van de vergadering met een conceptmotie het initiatief om te proberen een deel van de extra middelen  die het kabinet Rutte 3 voor veiligheid  gaat inzetten naar Barendrecht te krijgen. Via de mail werden alle fracties (Oppositie en Coalitiepartijen) in de gelegenheid gesteld daarop te reageren en indien wenselijk aanpassingen voor te stellen. Zo kom je tot een meerderheid in het belang van Barendrecht.

De EVB heeft niet gereageerd op deze VVD motie,  maar verraste zeer kort
voor aanvang van de raadsvergadering alle fracties met een eigen EVB motie
over veiligheid, met daarin stukken tekst die letterlijk uit de VVD motie
waren gekopieerd.  Dit zonder  inhoudelijk overleg met de opstellers, zelfs
in de politiek is dit zeer onfatsoenlijk.
De raadsvoorzitter stelde voor de motie van de EVB eerst te behandelen en
daarna de motie van de VVD. Voor de VVD en de oppositie was dat onacceptabel
omdat een open democratisch debat over een oppositiemotie daarmee onmogelijk
wordt gemaakt. De VVD en de overige oppositiepartijen stelden daarop voor om
de moties gelijktijdig te behandelen of samen te voegen, zodat er wel een
goed en constructief debat over veiligheid zou plaatsvinden. De EVB
blokkeerde deze voorstellen. Vervolgens besloot de coalitie tot aparte
behandeling van de moties in de volgorde EVB en daarna VVD.
De voltallige oppositie heeft daarop de raadszaal verlaten, de mogelijkheid
tot een open debat was ons immers ontnomen. De SGP/CU heeft vervolgens
opgeroepen tot het intrekken van de motie(s) en het zoeken naar
samenwerking. Zowel de EVB als de VVD hebben aan deze oproep gehoor gegeven.
Het besturen van een gemeente doe je niet als partij alleen, maar met de
hele raad! 

Ook op het thema veiligheid zal de VVD de samenwerking blijven zoeken. Dit in het belang van Barendrecht. Volgende week vind de begrotingsbehandeling plaats, mogelijk kunnen we hier samen met andere

partijen een mooi voorstel in dienen.

Noot achteraf:

-       Bijkomstigheid was dat Simon Kelder tijdens de behandeling van
bedoelde moties de burgemeester zou vervangen als raadsvoorzitter, aangezien
de moties de burgemeestersportefeuille betreffen. Gezien de ontstane
situatie moest Simon deze eerdere toezegging intrekken. Simon heeft, als
fractievoorzitter van de VVD, daarover excuses gemaakt aan de voorzitter van de raad
betreffende deze onbedoelde ontstane situatie.
-     Op woensdag 1 november schuiven alle fractievoorzitters aan bij de burgemeester om over de ontstane situatie van gedachten te wisselen.