Politie-inzet Barendrecht

Het kan u niet ontgaan zijn, het nieuwe kabinet is beëdigd en aan de slag. Dit doen zij op basis van het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Eén van de onderdelen heeft de bijzondere aandacht van de VVD Barendrecht. Al jaren vragen wij meer aandacht voor en inzet op veiligheid. Dit is immers een hoofdtaak van de overheid. Zo hebben we onlangs nog bij de begrotingsbehandeling de burgemeester gevraagd of hij meer financiële middelen nodig heeft ten behoeve van de veiligheid in Barendrecht. We moeten kritisch zijn en blijven of Barendrecht niet meer middelen beschikbaar moet stellen. Maar ook het regeerakkoord biedt kansen. Volgens dit akkoord krijgt de Nationale Politie 267 miljoen euro extra voor onder andere meer agenten in de wijk. Belangrijk punt is dat de inzet van de politie over de regio’s wordt geactualiseerd.


VVD Barendrecht wil dat met die extra gelden onder andere de politiecapaciteit in Barendrecht wordt vergroot. De actualisatie inzet politie moet gunstig uitpakken voor ons. We zijn een groot dorp met bijna 50.000 inwoners. En ook hier hebben de bezuinigingen binnen de politie merkbare effecten gehad. Dit willen we omkeren.


De VVD heeft grote waardering voor de politie. De aanwezigheid van politieagenten in de straten en de wijken verhoogt het  veiligheidsgevoel Barendrechters, heeft een preventieve werking en vergroot de pakkans van criminelen


We realiseren ons dat de gemeente Barendrecht alleen geen directe zeggenschap heeft over politie-inzet in Barendrecht. Maar we staan niet machteloos aan de zijlijn.


In de raadsvergadering van 31 oktober 2017 dienen we dan ook een motie in. Motie ‘Actualisatie verdeling politie-inzet’. Met deze motie willen we de volgende opdracht aan het college geven:


“We verzoeken het college om samen met collega-portefeuillehouders in de regio en de verantwoordelijke hoofdcommissaris werk te maken van de actualisatie van de verdeling van de politie-inzet. Met de installatie van het nieuwe kabinet is dit het moment om een claim te leggen op meer agenten en rechercheurs in onze regio.”