Afspraak is afspraak?

Dinsdag 9 mei ging de raadsvergadering o.a. over 't Trefpunt en de Baerne en het voorgenomen bouwplan op de van der Jagt locatie. Op beide onderwerpen gaf de raad het college mee een andere kant op te gaan dan het voorliggende raadsvoorstel. Dat is al bijzonder: het betekent dat het college in de voorbereidingen op het raadsbesluit onvoldoende geluisterd heeft naar geluiden uit de samenleving en de commissievergaderingen. Tja, dan doet de raad als volksvertegenwoordiging haar werk en stuurt bij. Los van de inhoud van de voorstellen waren de discussies vooral interessant omdat deze gingen over geldigheid en levensduur van structuurvisies, gewone visies, kaders en overeenkomsten en wie of wanneer daarvan kan worden afgeweken. Dit gaat over de essentie van de beslissingen in ons raaddomein. Waarom worden kaders en visies vastgesteld als steeds meer de tendens is er soepel mee om te gaan? De raad stelt de kaders vast. Deze gelden zolang deze niet gewijzigd worden. Ook als door het verstrijken van de tijd de kaders of de visie wellicht niet meer helemaal actueel zijn gelden deze kaders nog altijd totdat deze door de raad gewijzigd worden. Tot die tijd zullen besluiten dus binnen deze kaders en visies moeten passen. Het college dient binnen deze speelruimte te zorgen voor uitvoering door overeenkomsten met partijen te sluiten. Voor wat de VVD betreft geldt dat wat betreft de uitvoering en de overeenkomsten hetzelfde geldt als voor de kaders en de visies: een woord, een woord. Naar behoeve afwijken van gesloten overeenkomsten, kaders of visies kan leiden tot willekeur. Goede voorbeelden zijn er gelukkig ook: met de decentralisaties van de zorg heeft de gemeente verordeningen vastgesteld. Daar waar deze niet blijken te voldoen komt het college naar de raad met een voorstel tot aanpassing. En zo hoort het ook. Willen we politiek inzichtelijk, overzichtelijk en vooral geloofwaardig houden dan zullen we als raad en college duidelijkheid, openheid en standvastig moeten zijn, ook als dat even niet goed uit komt.