Terechte stopzetting bijdrage aan bibliotheek?

Tijdens de raadsvergadering van 4 april stelt de VVD-fractie bij monde van Jacinta van Mil vragen over de aangekondigde stopzetting van de bijdrage door Albrandswaard aan de gezamenlijke bibliotheek.

Onlangs liet de heer Vermaat de commissie samenleving weten dat gemeente Albrandswaard haar bijdrage van 278.000 euro aan de gezamenlijke bibliotheek gaat beëindigen. Tot een gezamenlijke bibliotheek is in 2012 besloten om, ondanks de forse bezuinigingen, een bibliotheekvoorziening in stand te kunnen houden én daarnaast 70.000 euro besteedbaar budget te hebben voor zwakkere doelgroepen nadrukkelijk ook op locaties buiten de vaste bibliotheek locaties.
Nu de 4-jarige overeenkomst eind dit jaar afloopt wil gemeente Albrandswaard de bijdrage stoppen mede ingegeven door het feit dat, naar de mening van de gemeente Albrandswaard, gemeente Barendrecht zich niet aan gemaakte afspraken heeft gehouden. In de overeenkomst wordt gesproken over een hoofdvestiging in Carnisselande en drie servicepunten in Poortugaal, Rhoon en Barendrecht-centrum bedoelt voor het halen en retourneren van boeken. Juridisch is het niet mogelijk (financiële) wijzigingen door te voeren voor het bibliotheeknetwerk die niet overeenkomen met de uitgangspunten van de overeenkomst. (Hierbij is aangemerkt dat het gemeenten vrij staat de servicepunten op eigen wijze in te richten en dat (groot) onderhoud van locaties een verantwoordelijkheid is van de desbetreffende gemeente.)
De bibliotheek in het Kruispunt is nu een prachtige volwaardige voorziening.De VVD heeft de volgende vragen aan de wethouder:


1.         Is de portefeuillehouder van mening dat de inrichting van de bibliotheek in het Kruispunt in overeenstemming is met de overeenkomst met Albrandswaard over inrichting van een gezamenlijke bibliotheek met drie servicepunten?
2.         De bibliotheek beslist zelf over inzet van personeel en materiaal. Is de portefeuillehouder van mening dat de bibliotheek Aanzet zich houdt aan de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen?
3.         Heeft in de afgelopen drie jaar overleg plaatsgevonden met gemeente Albrandswaard over aanpassing van de overeenkomst?
4.         wat zullen de mogelijke gevolgen zijn voor de extra activiteiten en de bibliotheek in het algemeen voor Barendrecht