Burgemeester van Belzen zet zich in voor behoud van inzet van oudere brandweervrijwilligers

Tijdens de vaststelling van een zienswijze op het plan Brandweerzorg 2017 heeft de VVD aan burgemeester van Belzen de vraag gesteld waarom hij niet zelf, als portefeuillehouder Veiligheid, het initiatief neemt om oudere vrijwilligers van de Brandweer in te zetten voor de voorlichting en preventie ten aanzien van veiligheidsrisico's.

© Brandweer Barendrecht

In de zienswijze op het plan Brandweerzorg 2017 was de suggestie van de gemeenteraad opgenomen om oudere vrijwilligers na hun afscheid van de operationele inzet juist meer in te zetten op preventie en voorlichting. 
Daarmee zou hun betrokkenheid bij de brandweer kunnen blijven en kunnen we de kennis en ervaring weer inzetten voor een groter bewustzijn van de risico's die we in Barendrecht kennen en onze inwoners zo beter voorbereiden op het omgaan met deze risico's.

In plaats van af te wachten of dat verzoek zou landen bij de Veiligheidsregio stelde de VVD voor dat de portefeuillehouder (burgemeester van Belzen) zelf het initiatief hiervoor zou nemen.  Burgemeester van Belzen nam dit voorstel graag over en zegde toe met de brandweercommandant en de vrijwilligers hierover in gesprek te gaan. De VVD wacht met smart op een plan van aanpak en een voorstel voor de uitvoering van dit praktische idee.  We houden de vinger aan de pols.