Subsidie: cultuur afbreken en elders opbouwen?

Het college heeft besloten St. Olympus Barendrecht een subsidie te verlenen van 35.000 euro ter versterking van de verbinding en de activiteiten in het Kruispunt. Deelnemers in de stichting zijn de huidige gebruikers van het Kruispunt.

De partners in het Kruispunt hebben vanuit de raad inhoud en budget meegekregen om het Kruispunt te laten bruisen. Pas achteraf mocht de raad vernemen dat een besluit tot extra subsidieverlening is genomen. Dit besluit is niet in lijn met de opdracht van de raad dat partners binnen budget tot realisatie van een bruisend Kruispunt zouden komen.

Het is vreemd: de raad is steeds nauw betrokken geweest bij invulling en realisatie van een bruisend Kruispunt. Extra zuur is dat tegelijkertijd Barendrecht tal van andere activiteiten kent die eveneens aanspraak proberen te maken op subsidie en met een afwijzing worden geconfronteerd. Gaat het college bewezen cultuur schrappen om nieuwe activiteiten mogelijk te maken? De VVD heeft daarom in het vragenkwartier tijdens de raadsvergadering van 7-3-2017 uitleg gevraagd.

De antwoorden van de wethouder waren helaas onvoldoende duidelijk. Wij zullen door middel van schriftelijke vragen aandacht blijven vragen voor meer inzicht in het toekennen van subsidies.