Geldklopperij: een wrang kerstcadeau

De nieuwe coalitie van EVB, CDA en SGP-CU heeft haar eerste concrete besluit genomen. In de raadsvergadering van 20 december 2016 hebben zij een wrang kerstcadeau voor de Barendrechter geïntroduceerd. Elk huishouden in Barendrecht gaat minimaal €30,- extra afvalbelasting betalen. Wat krijgt u hier voor terug? Niets!

© CCO Public domain

Het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval kost de gemeente geld. Totaal ongeveer 4,8 miljoen Euro. Deze kosten worden doorbelast aan de veroorzakers, de Barendrechtse huishoudens. Die doorbelasting wordt gedaan middels de afvalstoffenheffing (lokale belasting).


In die 4,8 miljoen zit ook de door de gemeente betaalde BTW, dit gaat om ongeveer €800.000. Net als u en ik betaald de gemeente dus ook BTW. De gemeente heeft echter een mogelijkheid die wij niet hebben. De gemeente krijgt de door hun betaalde BTW namelijk gecompenseerd door het Rijk. Gemeente Barendrecht dient dus de betreffende €800.000 BTW als declaratie in bij het Rijk en krijgt deze vervolgens keurig op hun rekening gestort. Per saldo kost de verwerking en inzameling van afval de gemeente dus geen 4,8 miljoen Euro maar 4 miljoen Euro.

 

De nieuwe coalitie wil echter toch 4,8 miljoen doorbelasten aan de Barendrechters. Per saldo maakt de gemeente daardoor €800.000 winst op de afvalverwerking. Het gemiddelde Barendrechtse huishouden betaald dan €30,- te veel aan afvalverwerking.

 

De coalitie wil deze winst in een spaarpot stoppen. Dit is totaal overbodig en niet onderbouwd. De gemeente heeft momenteel een algemene spaarpot van ruim 22 miljoen euro en ook nog eens specifieke spaarpotten voor afval en riool van ruim 16 miljoen euro. Met dank aan vorige colleges en coalities zijn de financiën van gemeente Barendrecht keurig op orde.

Wettelijk gezien mag datgene wat de coalitie wil. Maar niet alles wat mag hoeft goed en terecht te zijn. De VVD vindt dat deze lastenverhoging overbodig en slecht onderbouwd is. Het is je reinste geldklopperij.


Ten slotte, voor uw perspectief, vorige raadsvergadering heeft het college aangegeven dat zij met de Horecaondernemer in het Kruispunt in gesprek gaan. Onderwerp van gesprek, de gemeente vindt de prijs voor een kop koffie te hoog. De gemeente gaat niet over commerciële prijzen. De gemeente gaat wel over de hoogte van lokale heffingen. De prijs van koffie moet omlaag, maar de prijs van de lokale heffingen gaat omhoog. Dertig Euro... hoeveel kopjes koffie zou u daarvan kunnen kopen?