Breuk Coalitie leidt tot ontslag college

Er is de afgelopen weken veel geschreven over de Barendrechtse politiek. Een deel van de media knipt en plakt en parafraseert vrijelijk, dit draagt niet altijd bij aan een helder beeld. Het college heeft inmiddels de portefeuilles ter beschikking gesteld en gaat demissionair (ontslagnemend) verder. Hoe is dit nu ook alweer allemaal gekomen.

© Creative Commons CC0

Vanwege een gebrek aan collegialiteit, vertrouwen en samenwerken in het college is VVD wethouder Leon van Noort op 13 september opgestapt. De VVD had dus een vacature voor een wethouder en de coalitiepartners D66 en EvB wilden dat deze snel vervuld werd. De VVD zegde de EvB en D66 toe snel met een kandidaat wethouder te komen. Immers was er een unanieme meerderheid voor het coalitieakkoord en een gewone meerderheid voor een nieuwe wethouder. Voor D66 en EvB was dit echter niet voldoende. Redenen voor hun om de samenwerking te beĆ«indigen.

Dinsdagavond 4 oktober vond een extra raadsvergadering plaats waarin D66 en EvB hun besluit toelichtten. Op vraag van de SGP-CU of herstel mogelijk is werd de bereidheid tot samenwerking met de VVD expliciet opgezegd door de fractievoorzitters van D66 en EvB en ook door de wethouders. In een raadsbesluit werd vervolgens door een meerderheid bekrachtigd dat de VVD geen coalitiepartner meer is. De informateur kreeg immers de opdracht een nieuwe partner te zoeken die de vacature van de VVD zou opvullen.

De VVD heeft D66 en EvB altijd serieus genomen, dus nu ook. Wij zijn niet uit de coalitie gestapt, maar de samenwerking is eenzijdig opgezegd door de twee andere partijen. Het coalitieakkoord en het collegeprogramma is een samenwerkingscontract tussen de D66, EvB en de VVD. Nu twee partijen die samenwerking opzeggen, bestaat wat de VVD betreft het coalitieakkoord en het programma niet meer. Resultaat is dat er is een minderheidscoalitie is ontstaan met een college dat onvoldoende politiek draagvlak heeft. Van een stabiel bestuur is, na het wegsturen van de VVD, geen sprake meer.

In de week na 4 oktober is duidelijk geworden dat geen enkele partij bereid is de plek van de VVD op te vullen. Het gebrek aan politiek draagvlak voor dit college is daarmee een feit. En een college dat onvoldoende draagvlak heeft moet haar portefeuilles ter beschikking stellen. Ze kan dan als demissionair college de lopende zaken behartigen totdat er een nieuw stabiel bestuur (college) gevormd is. Op maandag 10 oktober 2016 werd duidelijk dat EvB en D66 beseffen dat er een gebrek aan draagvlak is. Op dinsdagavond 11 oktober 2016 hebben de wethouders daarom hun portefeuilles ter beschikking gesteld en gaan zij demissionair verder.

Barendrecht verdient een stabiel bestuur. Om een stabiel bestuur op te bouwen, moeten alle opties worden afgewogen. De nog te benoemen informateur krijgt dan ook de opdracht mee om op korte termijn te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Welke oplossing heeft voldoende politiek draagvlak? Het gaat om een oplossing waarin samenwerken en vertrouwen geborgd zijn.