Coalitiebreuk: college heeft nu onvoldoende draagvlak

Dinsdagavond 4 oktober vond een extra raadsvergadering plaats op verzoek van EVB en D66. Een raadsvergadering die door de initiatiefnemers niet goed was voorbereid en daarmee voor veel verwarring heeft gezorgd.

Tot en met dinsdag 4 oktober bestond er een coalitieakkoord en een collegeakkoord dat door drie partijen (EVB, VVD en D66) ondertekend is. Daarnaast is er een vacature voor een wethouder, de VVD wethouder is immers opgestapt. De VVD was bereid deze positie in te vullen (zie ook onze eerdere communicatie hierover). De nieuwe situatie is echter dat D66 en EVB, bij monden van hun fractievoorzitters én wethouders, de samenwerking met de VVD definitief hebben beëindigd. Dit is met een raadsbesluit bekrachtigd. Een besluit waarmee de vacature voor een wethouder niet langer een VVD-vacature is, maar van de raad.

De facto is er nu een minderheidscoalitie. De VVD maakt geen onderdeel meer uit van de coalitie en het college. Van bereidheid om deze positie naast D66 en EVB alsnog in te vullen is geen sprake meer. Het coalitieakkoord en collegeakkoord heeft daarmee geen vanzelfsprekende meerderheid meer. Het college heeft op dit moment dus onvoldoende politiek draagvlak. Het gebrek aan draagvlak is door de raad echter niet bekrachtigd in een besluit. Wat betreft de VVD moet dit college nu demissionair zijn en bekrachtigen we daarmee het gebrek aan draagvlak.

De afgelopen weken heeft het Barendrechts belang geleden onder politiek gekonkel. Dit doet ons pijn en spijt ons. De resterende periode en de daarop volgende periodes mag u van dé VVD-fractie verwachten dat zij zich inzetten voor het beste voor Barendrecht.