Coalitie Barendrecht is geklapt

Hierbij bericht de VVD gemeenteraadsfractie Barendrecht dat zij op vrijdag 30 september van de coalitiepartners Echt voor Barendrecht en D'66 heeft begrepen dat deze partijen de samenwerking met de VVD binnen het College van Burgemeester en Wethouders wensen te beƫindigen.

 De aanleiding hiervoor ligt in het vinden van een opvolger van de recent opgestapte VVD wethouder Leon van Noort. De VVD fractie heeft na intern beraad op 30 september EVB en D'66 in alle openheid laten weten dat er binnen de fractie discussie was over het wel of niet voordragen van een opvolger, maar dat de uitkomst van het fractieberaad was dat, in meerderheid, wel besloten is, in het belang van onze gemeente, tot het zoeken en voordragen van een kandidaat-wethouder. Tevens is uitgesproken dat de VVD staat voor de realisatie van het coalitieprogramma. Helaas heeft de VVD moeten constateren dat dit voor EVB en D'66 kennelijk niet voldoende is met het oog op het waarborgen van een stabiel bestuur van Barendrecht. 


Wij betreuren dit besluit, welke in onze ogen de belangen van Barendrecht niet dient. 


Barendrecht, 30 september 2016 

Simon Kelder, fractievoorzitter