Jan Jippes legt fractievoorzitterschap neer

Tot mijn grote spijt moet ik mededelen dat ik, om gezondheidsredenen, mijn fractievoorzitterschap per 15 september heb beëindigd.

Op 8 februari dit jaar werd ik , na een aantal CVA’s  (TIA’s/beroertes) in de jaren rond de eeuwwisseling, weer getroffen door een lichte beroerte.  Mijn herstel leek eerst voorspoedig te verlopen maar steeds duidelijker werd dat de beperkingen en het daarmee omgaan een te grote tol eisten.  Waardoor ik in een negatieve spiraal belandde.  Dit dient doorbroken te worden.  Midden juni was voor mij duidelijk dat ik deze keus moest maken en heb dat op 25 juni aan het VVD bestuur voorgelegd. Zij vroegen mij in ieder geval er gedurende de zomervakantie nog eens over na te denken.  Op 9 augustus heb ik het bestuur medegedeeld dat ik bij mijn besluit bleef en heb direct daarna onze fractie op de hoogte gebracht. Door de situatie rond wethouder Leon van Noort in het college heeft de overdracht pas op 15 september plaatsgevonden. Ik heb me altijd met passie ingezet om het liberale belang in de raad voor het voetlicht te brengen. Ik hoop als “back bencher” met wat meer afstand en rust te kunnen blijven functioneren.

Simon Kelder volgt mij op en Matthijs van der Welle is de nieuwe vice fractievoorzitter.

Jan Jippes