collegebrief 2 september over privé-relatie wethouder

Een gedeelte van het  college heeft de gemeenteraadsleden op 2 september een openbare brief gestuurd over mijn vermeend handelen. Om u te informeren over mijn kant van het verhaal maak ik dat hier publiek.

Tijdens meerdere contacten is er een goede klik ontstaan tussen een medewerkster en mijzelf. Op het moment dat vriendschappelijke gevoelens meer werden dan een warme vriendschap hebben wij besloten het college te informeren. Wij hebben er ook over gesproken dat het verstandig zou zijn voor haar om elders te gaan werken. Dankzij snel en adequaat handelen van de gemeentesecretaris is aan deze wens inmiddels invulling gegeven. 

Ik betreur het dan ook zeer dat een persoonlijke aangelegenheid waar al een oplossing voor is gevonden zo hoog werd opgespeeld door een deel van het college. Ik verzoek een ieder om respect voor mijn privacy omdat dit een privé kwestie is.

Leon van Noort

wethouder VVD Barendrecht


Hieronder treft u de brief aan die door het college heden aan de raadsleden is verzonden.