Voorjaarsnota: Over schulden en lastenverlagingen

Twee jonge Barendrechters kopen een huis. Net als vele anderen sluiten zij hiervoor een hypotheek af. Met alleen de koop van het huis zijn ze er nog niet. Mevrouw wil een mooie keuken, meneer een mooie badkamer. Een dakkapel is ook wel fijn. Hier en daar een likje verf, nieuwe vloeren, meubels en o ja de tuin kan ook wel een opknapbeurt gebruiken. Een aantal jaren later en een hoop investeringen verder is het stel echt gesetteld. In de tussentijd is het stel wat meer gaan verdienen, maar belangrijker nog de uitgaven wijzigen. Het stelletje heeft nu verschillende mogelijkheden: minder werken (minder inkomsten); de spaarpotten weer aanvullen (want die waren in het kader van de verhuizing geplunderd); andere leuke uitgaven bedenken (dure kleding, vakanties).

© M. van der Welle

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2017 en de jaarrekening 2015 van de gemeente Barendrecht, kwam het debat aan op soortgelijke keuzes als het stelletje van hierboven.
De afgelopen jaar is er veel geïnvesteerd in Barendrecht. In het onderwijs, in wonen, in de infrastructuur, in sport en cultuur en in de kwaliteit van de buitenruimte. Meest recente voorbeelden zijn het Kruispunt, de onderdoorgang A29 en weer een structurele aanpak van onderhoud groen & wegen. Barendrecht is niet voor niets zo’n fijne gemeente!

De investeringsbehoefte is inmiddels afgenomen. De scholen zijn gebouwd, nieuwe woonwijken zijn ontwikkeld etc. Maar natuurlijk zijn er altijd nieuwe plannen. En ook de voorjaarnota 2017 staan weer mooie plannen. Concreet worden er plannen voorgesteld die de komende 4 jaar 3 miljoen euro gaan kosten en dan zijn er nog een aantal plannen waar de kosten nog niet bekend zijn.

Niet al deze plannen (en die uit het recente verleden) behoren tot de kerntaken van een gemeente. Dat hoeft ook niet, maar het moet wel een rol spelen in de afwegingen. Daarnaast is er de laatste jaren gebleken dat er eind van het jaar een overschot is. Alleen in 2014 en 2015 al samen hebben we 10 miljoen euro in de reserves kunnen storten. In diezelfde 2 jaar hebben we samen 34 miljoen euro aan lokale belastingen geïnd.

 

Binnen de gemeente hoeven we niet al het geld op te maken. Dicht bij de kerntaken blijven en een mooi voorzieningenniveau is een prachtige basis. Zeker gezien we niet over het geld van ons als gemeente praten. Nee we spreken over het geld van onze burgers. Het is dan ook volledig terecht dat je naast allemaal voorstellen die de Barendrecht geld kosten ook een voorstel opneemt waarmee je de lasten verlicht voor alle Barendrechters. Als dat betekent dat we 1 van de vele plannen nu niet uit kunnen voeren, dan is dat de afweging waard. Het aflossen van schulden leidt overigens ook tot een lastenverlichting, we betalen dan immers minder rente.

Daarom heeft de VVD samen met een grote meerderheid in de raad, het college de opdracht gegeven om naast al hun nieuwe plannen ook een voorstel tot lastenverlichting te presenteren. Op die manier kan, onder andere, de VVD fractie namens de Barendrechter kiezen voor het behoud van een gevulde portemonnee, nu en in de toekomst!