Vrijwilligersorganisaties doen ertoe

Barendrecht kent veel vrijwilligersorganisaties die actief zijn in het sociaal maatschappelijk domein. Deze vrijwilligersorganisaties oa. Unie van vrijwilligers, Present, Home Start, Lokaal fonds Barendrecht en de Uitdaging krijgen slechts hele beperkte subsidiebedragen terwijl zij juist een grote bijdrage leveren aan de leefbaarheid van diverse doelgroepen van het sociaal maatschappelijk middenveld, de Barendrechtse samenleving. Zij leveren per uitgegeven euro het meeste maatschappelijke rendement. Ook onze eigen institutionele subsidieontvangers Kijk op Welzijn, Laurens en Wijkteam-partners maken graag gebruik van de diensten van de vrijwilligersorganisaties.

De VVD pleit ervoor deze maatschappelijke vrijwilligersorganisaties en hun projecten een vast onderdeel in het sociaal maatschappelijk domein te laten zijn, bijvoorbeeld door een opdracht mee te geven. Daarmee kan dan ook meer duidelijkheid en financiƫle zekerheid aan deze organisaties geboden worden.

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota zal de VVD daarom komen met een motie waarin wij vragen de mogelijkheden te onderzoeken tot inbedding in het bestaande beleid in het sociaal beleid van maatschappelijke vrijwilligersorganisaties.